Cover Activity

ภาพบรรยากาศในงาน “เปิดโลกนวัตกรรมใหม่ กับเทคโนโลยีโดรน” จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานพบกับเทคโนโลยีโดรนระดับ Enterprise’s ที่กำลังพลิกโฉมงานด้านวิศวกรรม งานสำรวจ งานบินตรวจสอบ รวมถึงการทำระบบ Smart City และระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพ