Cover Activity

ใช้โดรนเข้าร่วมปฎิบัติการสนับสนุนการดับเพลิง โรงงานเคมีหมิงตี้ ถ.กิ่งแก้ว

โดยทาง DJI Enterprise ได้เขียนบทความถึงการนำประโยชน์ของโดรนมาใช้ ตั้งแต่ช่วงเกิดเพลิงไหม้, การใช้ในการบัญชาการเหตุการณ์, การประสานงานต่างๆ และเมื่อเพลิงสงบลงแล้ว ยังใช้ในการเก็บหลักฐาน และ..

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธี รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ กองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธี รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ กองทัพอากาศ

ฉลองยอดขาย บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ปี 2564

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ปี 2564 ขอขอบคุณลูกค้าทุก ๆ ท่าน สำหรับยอดขาย 563,090,178.75 บาท ทางคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการ