Cover Activity

สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ

สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ

ภาพกิจกรรม จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง

ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ร่วมกับพนักงานได้จัดกิจกรรมสร้างความสุขแก่เด็กพิเศษและเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง

ภาพงานร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์และสิ่งของจำเป็น ให้กับ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

ข้อดี ของการใช้โดรนพ่นสารเคมี คือลดเวลาที่ต้องใช้คนนำถังน้ำยาเดินฉีดหรือพ่นยาไปตามท้องไร่นาหรือสวน ซึ่งจะใช้เวลานาน และไม่สามารถพ่นยาได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งการเดินตามท้องไร่นา หรือสวน จะทำให