Cover Enterprise Drone M
Cover Enterprise Drone

ENTERPRISE DRONE

& UAV SYSTEM

ENTERPRISE DRONE

& UAV SYSTEM

MATRICE 300 RTK

โดรนสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท แข็งแรง พร้อมบินทุกสภานการณ์ เทคโนโลยี AI ขั้นสูง มีระยะเวลาบินนาน 55 นาที บินได้ไกล 15 กิโลเมตร ความละเอียดการส่งภาพ Real – time 1080p มีเซ็นเซอร์กันชนรอบทิศทาง และสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม หรือกล้องพร้อมกันได้มากถึง 3 Payloads มาตรฐานการป้องกัน IP45 พร้อมบินทุกสถานการณ์ มาพร้อมระบบ RTK ช่วยให้การบินนั้นมีความแม่นยำสูง

ZENMUSE H20 SERIES

Payload Multi-sensor ที่ทำให้การปฏิบัติภารกิจ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความชาญฉลาดที่เป็นเอกลักษณ์ และมาพร้อมการออกแบบที่โดดเด่น เพิ่มความสามารถ ในการถ่ายภาพทางอากาศ ที่ไม่เคยมีมาก่อน สำหรับการใช้งาน
โดรนระดับอุตสาหกรรม

สนามฝึกบินโดรน

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด มีสนามฝึกอบรม ตั้งอยู่ใน อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ใช้เวลาเดินทางจากห้างเซ็นทรัลเวสท์เกต หรือแยกบางใหญ่ ประมาณ 30 นาที เป็นพื้นที่ของทางบริษัทฯ อยู่นอกเขตชุมชน และ นอกเขตห้ามบิน (NFZ)

  • ทำความรู้จักกับโดรนเบื้องต้น
  • อธิบายข้อกฏหมายการบังคับอากาศยานไร้คนขับ
  • หลักการและวิธีการทำงานของโดรน และวิธีการควบคุมอย่างถูกต้อง
  • ทำความรู้จักกับโดรนเบื้องต้น
  • อธิบายข้อกฏหมายการบังคับอากาศยานไร้คนขับ
  • หลักการและวิธีการทำงานของโดรน และวิธีการควบคุมอย่างถูกต้อง
DJI Enterprice_S

DJI BY SYSTRONICS

NO. 1 DRONE IN THE WORLD

ACECORE-cover-pdf

ACECORE

HIGH PERFORMANCE DRONE FROM THE NETHERLAND

videodrone-cover-pdf

VIDEODRONE

HIGHEST ENDURANCE FROM FINLAND