5 พฤษภาคม 2564 / 5 April 2021

ใบรับรองการอนุญาต
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสินค้า ยี่ห้อ WORKSWELL ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Distributor) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นสินค้า ทางด้านกล้องถ่ายภาพความร้อนแบบติดตั้ง และสามารถติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ได้อีกด้วย โดยสินค้าผลิตจากประเทศสาธารณรัฐเชค และเป็นที่แพร่หลายอย่างมากในยุโรป โดยได้ออกหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย ฉบับใหม่ เป็นปีที่ 4
May 5, 2021


CERTIFICATE OF AUTHORIZATION
Systronics Company Limited has been officially appointed from the WORKSWELL brand to be an Authorized Distributor in Thailand. On the side of the thermal imaging camera installed and can be installed on the unmanned aerial vehicle (Drone) as well. The product is manufactured in the Czech Republic. and is very prevalent in Europe. by issuing a new distributorship certificate for the 4th year.

certificate-5-March-2021-WorksWell