1 เมษายน 2564 / 1 April 2021

certificate-1-april-2021-BELDEN

1 เมษายน 2564
หนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการ จากกลุ่มสินค้า ยี่ห้อ BELDEN
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากกลุ่มสินค้าในเครือ BELDEN ซึ่งมีสินค้าหลากหลายยี่ห้อในเครือ อาทิเช่น Belden, Hirschmann, Lumburg และ Garrettcom เป็นต้น ให้เป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Distributor) ในประเทศไทย อย่างเป็นทางการ โดยได้ออกหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตามภาพเอกสารนี้

1 April 2021
Appointment letter to be a distributor official from the BELDEN product group
Systronics Company Limited was officially appointed From the BELDEN product group, which has a variety of brands in the group such as Belden, Hirschmann, Lumburg and Garrettcom, etc., to be an Authorized Distributor. Officially in Thailand by issuing a certificate of being a distributor according to this document.