5 มีนาคม 2562 / 5 March 2019

5 มีนาคม 2562
รางวัลยอดขายยอดเยี่ยม ปี 2018 สินค้า SIQURA จากประเทศเนเธอแลนด์
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางทีมงานฝ่ายขายส่วนงานโครงการฯ ของบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า SIQURA อย่างเป็นทางการ (SIQURA Authorized Distributor) ได้รับรางวัลยอดขายยอดเยี่ยมจากสินค้า SIQURA โดย Mr. Anthony Tan ตำแหน่ง Area Manager มามอบรางวัลนี้ให้กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

March 5, 2019
Functional system control system ISO 50001 : 2018

On March 5, 2019, the project sales team of Systronics Co.Ltd., an official SIQURA distributor (SIQURA Authorized Distributor), received an award for excellent sales from SIQURA products. Mr. Anthony Tan, Area Manager, presented this award to the company. The company will continue to strive to develop fast and efficient sales. for the highest satisfaction of all customers.