5 พฤษภาคม 2564 / 5 April 2021

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสินค้า ยี่ห้อ WORKSWELL

1 เมษายน 2564 / 1 April 2021

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากกลุ่มสินค้าในเครือ BELDEN

15 ธันวาคม 2563 / 15 December 2020

บริษัท ทูฟ ซูด(ประเทศไทย) จำกัด มอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน (Certificate) ISO 9001:2015 แก่ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด

30 ตุลาคม 2563 / 30 October 2020

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017

1 มิถุนายน 2563 / June 1, 2020

ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ในกิจการพัฒนา Enterprise Software

25 กันยายน 2562 / 25 September 2019

การรับรองความสามารถหน่วยตรวจ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ให้เป็นหน่วยตรวจ ประเภท A ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012

8 กรกฎาคม 2562 / 8 July 2019

ISO50001 ด้านระบบการจัดการพลังงาน  (EnMS) อย่างเป็นทางการ จาก SGS (Thailand) Limited

30 กันยายน 2562 / 30 September 2019

ใบรับรองผลงานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทางพิเศษฉลองรัช การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

5 มีนาคม 2562 / 5 March 2019

รางวัลยอดขายยอดเยี่ยม ปี 2018 สินค้า SIQURA จากประเทศเนเธอแลนด์