พิธีมอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ ปราบไพรีอริศัตรูพ่ายให้แก่ คณะ กต.ตร.จว.นนทบุรีและที่ปรึกษาฯ

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษา กต.ตร.จว.นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานกต.ตร.จว.นนทบุรี ในพิธีมอบเครื่องหมายกิตติมศักดิ์ ปราบอริศัตรูพ่ายให้แก่ คณะกต.ตร.จว.นนทบุรีและที่ปรึกษาฯ ซึ่งเป็นดำริของ พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ที่จะมอบให้เป็นเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ในสังกัดตำรวจภูธร ภาค 1 โดยภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี

ที่ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มีบทบาทในการติดตามและตรวจสอบรวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนในงานทุกด้านของตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จนเป็นที่ประจักษ์

ทั้งนี้ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธานกต.ตร.จว.นนทบุรี(ภาคประชาชน) นายทวีศักดิ์ สุทิน และนายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบฯ หลังเสร็จพิธี ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันและมีกิจกรรมโอกาสพิเศษ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะกต.ตร.จว.นนทบุรีและที่ปรึกษาฯ ในงานนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงานทุกท่านตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้ชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย

บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นและสนุกสนาน ณ รีสอร์ทศักดิ์สยาม ตำบลบางขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

systronics-post-4-3-dec-2021
systronics-post-3-3-dec-2021
systronics-post-2-3-dec-2021