สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ของ สน.ปษ.ทอ. ปี 2564 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ด้วย

systronics-post-21-dec-2020-4
systronics-post-21-dec-2020-3
systronics-post-21-dec-2020-2