สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ในการสร้างหอเกียรติประวัติราชมงคล นนทบุรี เพื่อนำรายได้ร่วมจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม การออกกำลังกาย และความสามัคคีในหมู่คณะ ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท

systronics-post-17_December_2020_03
systronics-post-17_December_2020_02
systronics-post-17_December_2020_04