ภาพการเข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายเกรียงศักดิ์ อิ่มศรี และนายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการบริษัท ได้รับเกียรติในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “เลิศสรรพวิทย์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (โรงเรียนช่างกลนนทบุรี เดิม) โดยผู้บริหารทั้งสองท่าน เป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากมหาวิทยาลัยฯ แห่งนี้

นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ในฐานะศิษย์เก่าที่ได้รับโอกาสเข้าเฝ้าและรับเข็มที่ระลึกจากพระองค์ท่าน

systronics-post-4-30-nov-2021
systronics-post-6-30-nov-2021
systronics-post-3-30-nov-2021
systronics-post-5-30-nov-2021