กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธี รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ กองทัพอากาศ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมพิธี รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ กองทัพอากาศ จาก พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ ดอนเมือง ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนกิจการด้านพลเรือนและประชาสัมพันธ์ให้กับกองทัพอากาศ ด้วยดีเสมอมา

systronics-post-25-Jan-2022-2