คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพภาคธุรกิจแห่งปี 2021”

ขอแสดงความยินดีกับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด คว้ารางวัล “บุคคลคุณภาพภาคธุรกิจแห่งปี 2021” ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เข้ารับรางวัลโล่เกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพภาคธุรกิจแห่งปี 2021” ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากมูลนิธิสภาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลต้นแบบที่สมควรได้รับการยกย่อง และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กร ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางของความประสบความสำเร็จ