ภาพงานร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์และสิ่งของจำเป็น ให้กับ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมกับ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงด้านบรรเทาสาธารณะภัย รุ่นที่ 3 (พสบ.ภ.รุ่นที่ 3) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองทัพไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคทรัพย์และสิ่งของที่จำเป็นให้กับ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จ.เพชรบุรี

เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

systronics-post-06_December_2020_03
systronics-post-06_December_2020_01