ภาพกิจกรรม จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง

ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ร่วมกับพนักงานได้จัดกิจกรรมสร้างความสุขแก่เด็กพิเศษและเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จัดทำรางน้ำติดอาคาร จัดซื้ออุปกรณ์ และของใช้ที่จำเป็น โดยกิจกรรมนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

systronics-post-25-dec-2021-3
systronics-post-25-dec-2021-4
systronics-post-25-dec-2021-2