ภาพบรรยากาศในงาน “เปิดโลกนวัตกรรมใหม่ กับเทคโนโลยีโดรน” จังหวัดเชียงใหม่

ภายในงานพบกับเทคโนโลยีโดรนระดับ Enterprise’s ที่กำลังพลิกโฉมงานด้านวิศวกรรม งานสำรวจ งานบินตรวจสอบ รวมถึงการทำระบบ Smart City และระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

มีการแสดงสินค้าเทคโนโลยีโดรนระดับ Enterprise’s จาก DJI Enterprise, JOUAV และ PhaseOne และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ

  • การสำรวจและตรวจจับความร้อนด้วยอากาศยานไร้คนขับ
  • การสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ
  • อากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงขึ้น-ลงทางดิ่ง (VTOL)

และแขกรับเชิญสุดพิเศษ ดร.พชร เครือวิทย์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสำรวจและรังวัด จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รวมถึงฐานกิจกรรมให้ความรู้ทั้ง 4 ฐาน

  • ฐานที่ 1 งานภาพความร้อนและการตรวจสอบ
  • ฐานที่ 2 งานสำรวจ งานรังวัด และงานเก็บภาพหลักฐานความละเอียดสูง
  • ฐานที่ 3 งานลาดตระเวนและรักษาความปลอดภัย
  • ฐานที่ 4 งานติดตามเฝ้าระวังไฟป่า และการประยุกต์ใช้โดรนเพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม