ใช้โดรนเข้าร่วมปฎิบัติการสนับสนุนการดับเพลิง โรงงานเคมีหมิงตี้ ถ.กิ่งแก้ว

16 กุมภาพันธ์ 2565 / 16 Febuary 2022

สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ ประเทศไทย #DRAT และทีมงาน DroneProworks โดย Systronics Co.,Ltd. ในการใช้โดรนเข้าร่วมปฎิบัติการสนับสนุนการดับเพลิง โรงงานเคมีหมิงตี้ ถ.กิ่งแก้ว

โดยทาง DJI Enterprise ได้เขียนบทความถึงการนำประโยชน์ของโดรนมาใช้ ตั้งแต่ช่วงเกิดเพลิงไหม้, การใช้ในการบัญชาการเหตุการณ์, การประสานงานต่างๆ และเมื่อเพลิงสงบลงแล้ว ยังใช้ในการเก็บหลักฐาน และถอดบทเรียน จากเหตุการณ์อีกด้วย โดยในบทความได้กล่าวถึง สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ และ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ที่ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

systronics-drone-16-feb-2022-1
#D.R.A.T
systronics-drone-16-feb-2022-2
systronics-drone-16-feb-2022-3

อ่านบทความได้ที่
https://enterprise-insights.dji.com/user-stories/drone-firefighting-thailand-chemical-factory-fire?fbclid=IwAR1K8iexsmxnqCqIx-CdmEzQZkOGm_ShRAz32mhyM3XdMEqpeJbxHFKcP6o