ทีมงาน #DroneProworks ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ

ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง โดยนำโดรนหลากหลายชนิดไปแสดง พร้อมนำของขวัญและขนมจำนวนมากไปแจกในงานด้วย

Droneproworks Team 1
Droneproworks Team 2
Droneproworks Team 3
Droneproworks Team 4
Droneproworks Team 5
Droneproworks Team 6
Droneproworks Team 7
Droneproworks Team 8
Droneproworks Team 9
Droneproworks Team 10