ภาพบรรยากาศในงาน “เปิดโลกนวัตกรรมใหม่ กับเทคโนโลยีโดรน” จังหวัดพิษณุโลก

ภายในงานพบกับเทคโนโลยีโดรนระดับ Enterprise’s ที่กำลังพลิกโฉมงานด้านวิศวกรรม งานสำรวจ งานบินตรวจสอบ รวมถึงการทำระบบ Smart City และระบบรักษาความปลอดภัยรูปแบบใหม่

ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
มีการแสดงสินค้าเทคโนโลยีโดรนระดับ Enterprise’s จาก DJI Enterprise, JOUAV และ PhaseOne และการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ

  • การสำรวจและตรวจจับความร้อนด้วยอากาศยานไร้คนขับ
  • การสำรวจและจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ
  • อากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึงขึ้น-ลงทางดิ่ง (VTOL)

และแขกรับเชิญสุดพิเศษ

  • ดร.พชร เครือวิทย์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสำรวจและรังวัด จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รวมถึงฐานกิจกรรมให้ความรู้ทั้ง 4 ฐาน

  • ฐานที่ 1 งานภาพความร้อนและการตรวจสอบ
  • ฐานที่ 2 งานสำรวจและงานรังวัด
  • ฐานที่ 3 งานลาดตระเวนและรักษาความปลอดภัย
  • ฐานที่ 4 งานเก็บภาพหลักฐานความละเอียดสูง

#DJI #DJIbySystronics #JOUAV #JOUAVbySystronics #PhaseOne #PhaseOnebySystronics #DroneProworks #Systronics #ซิสทรอนิกส์