ฉลองยอดขาย บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ปี 2564

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ปี 2564 ขอขอบคุณลูกค้าทุก ๆ ท่าน สำหรับยอดขาย 563,090,178.75 บาท ทางคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการและพร้อมพัฒนาทุก ๆ ด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุก ๆ ท่าน อย่างเต็มกำลัง!