ดูแลงานศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับความไว้วางใจ ที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เราได้ดูแลงานศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัย และเส้นทางคมนาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดพิธีเปิดศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยมีนายปรเมษฐ์ จินา , นายศักดิ์วิชญ์ แก้วมีศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั้งนี้นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม ณ สำนักงานกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยบริเวณพื้นที่สาธารณะเสี่ยงภัย และเส้นทางคมนาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 487 ตัว ครอบคลุม 15 อำเภอ จุดติดตั้ง 104 จุด และมีศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้งบประมาณ 157,495,503.62 บาท เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และสำหรับให้บริการข้อมูลภาพแก่ผู้ใช้บริการกับหน่วยงานราชการ ตำรวจ หน่วยงานความมั่นคง สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานและทุกท้องถิ่น สร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีกล้องตรวจจับป้ายทะเบียนรถจำนวน 8 จุด 44 ตัว ได้ติดตั้งในเส้นทางที่เชื่อมต่อกับจังหวัดข้างเคียง ซึ่งทางศูนย์ควบคุมกล้องจะมีป้ายทะเบียนรถที่เข้าออกจังหวัดสุราษฎร์ธานี