TURN KEY SOLUTION
 
INDUSTRIAL INSTRUMENT
 
STANDARD LABORATORY

YEAR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

SYSTRONICS 2020


13-17 เมษายน 2563 / 13-14 April 2020
ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดยทีมงาน #DroneProworks ได้รับโอกาสเข้าร่วมทีมจิตอาสา 904 ภัยพิบัติ เพื่อนำอากาศยานไร้คนขับ บินสำรวจไฟป่า ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับหนังสือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถ เข้า-ออกพื้นที่ได้ ในช่วงการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน

โดยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. คุณอัศวรรณ์ เรืองชู (กรรมการผู้จัดการ) ได้เข้าร่วมประชุมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฎิบัติการ ในการใช้อากาศยานไร้คนขับ เพื่อบันทึกภาพและระบุพิกัดเหตุการณ์ เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนให้กับตำรวจท้องที่ใช้ในการจับกุมต่อไป

โดย พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ไปบินสำรวจบริเวณ จุดก่อไฟ อ.พร้าว และ อ.กัลยานิวัฒนา
24 มีนาคม 2563 / 24 March 2020
ร่วมสนับสนุนกล้องภาพความร้อนคัดกรองคนไข้ Covid-19 ให้กับกองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าติดตั้งกล้องภาพความร้อนเพื่อใช้คัดกรองคนไข้ Covid-19 ณ ทางเข้า-ออกหลัก ของอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ

ด้วยการประสานงานและความร่วมมืออย่างดีจาก สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) โดย พล.อ.อัศวิน พันธุนิล นายก สอป. และคณะทำงานของ สอป.

โดยคุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมผู้จัดการ บจ.ซิสทรอนิกส์ ได้กล่าวแนะนำกล้องถ่ายภาพความร้อน ให้กับ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และได้รับเกียรติ ให้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ คณะทำงาน สอป. อีกด้วย


มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19

ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาเข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส ภายในพื้นที่ทำงานทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่องานทุกท่าน
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังคงมาตรการในการคัดกรองบุคลากรทุกคน ต้องผ่านการวัดไข้ด้วยกล้องภาพความร้อน และล้างมือก่อนเข้ามาในบริเวณพื้นที่ทำงานทั้งหมด


มาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ดังต่อไปนี้

1. มีการแจกหน้ากากอนามัย (แบบซักกลับมาใช้ใหม่ได้) ให้กับพนักงานทุกคน อย่างเพียงพอ เพื่อให้พนักงานสามารถสวมใส่มาทำงานได้ทุกวัน

2. ตั้งเจลอนามัยล้างมือทุกจุด ของทั้ง 3 สำนักงาน และทุกอาคาร และมีแบบพกพา ให้ติดตัวไป กรณีต้องออกไปทำงานนอกสถานที่

3. มีการติดตั้งกล้องความร้อนเพื่อคัดกรอง อุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในบริษัทฯ

4. ให้แม่บ้านเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกวัน เช้า –บ่าย

5. ห้ามพนักงานเดินทางไปต่างประเทศทุกกรณี รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

6. ในกรณีพนักงานต้องออกไปปฎิบัติงานภายนอก ให้พนักงานทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และให้พกเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาดมือบ่อยๆ

ทางบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัทฯ ในทุกภาคส่วน
25-27 กุมภาพันธ์ 2563 / 25-27 February 2020
ภาพจากงานอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ "Basic to Advanced Machine Vibration Analysis การวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง รุ่นที่ 12"

เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดงานอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ "Basic to Advanced Machine Vibration Analysis การวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง รุ่นที่ 12" ณ โรงแรม เฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยากลาง จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 21 ท่าน และวันสุดท้ายเป็นการสอบ หากสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ได้ซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ ไป ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีความชำนาญและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจค่ะ13-14 กุมภาพันธ์ 2563 / 13-14 February 2020
ภาพงานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยี CBM Day 2020 "Creative Talents" ณ โรงแรม บางแสนเฮอร์ริเทจ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธงานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยี CBM Day 2020 "Creative Talents" ณ โรงแรม บางแสนเฮอร์ริเทจ จ.ชลบุรี โดยได้นำกล้องถ่ายภาพความร้อน ยี่ห้อ WORKSWELL รุ่น WIC 640 ไปติดตั้งหน้างานเพื่อตรวจจับและคัดกรองผู้ติดเชื้อโคโรนาหรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติ หรือไข้หวัดตามฤดูกาล และภายในงานทางบริษัทฯ ได้นำสินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำอาทิเช่น ยี่ห้อสินค้า FLUKE, METREL, SEAWARD, VOLTH, MULTI, HANWELL และCorDEX เข้าร่วมแสดงในงานนี้

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 ท่าน ซึ่งบูธของทางบริษัทฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงจากลูกค้าที่เข้าร่วมงาน และในช่วงพักเบรคทางบริษัทฯ มีการเล่นเกมส์ตอบคำถาม เพื่อแจกรางวัลให้กับลูกค้าอีกมากมายค่ะ31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 / 31 January – 2 February 2020
รวมภาพจากกิจกรรม นำเที่ยวบริษัทประจำปี ณ จังหวัดระยอง

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี โดยกิจกรรมนี้ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ไปเที่ยวพักผ่อนและเป็นการเพิ่มความสามัคคีในการทำงาน โดยบริษัทฯกำหนดจัดท่องเที่ยวประจำปี วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดระยอง ซึ่งมีพนักงานรวมเดินทาง จำนวน 82 คน เริ่มจากไหว้พระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดละหารไร่ ช่วงเย็นของวันแรกรับประทานอาหารค่ำที่ร้านโจโจ้ซีฟู๊ด และเข้าพักที่โรงแรมโนโวเทล ริมชาดหาดเพ จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชมเกาะ-ดำน้ำ ชมปะการังที่เกาะมันใน, เกาะมันกลาง และเกาะทะลุ ในช่วงเย็นจัดงานเลี้ยง มีกิจกรรมการประกวดแต่งกายในคอนเซ็ป "ตัวละครในวรรณดีของสุนทรภู่" และแบ่งทีมเพื่อเล่นเกมส์ ชิงรางวัลใหญ่ แล้วปีหน้า พบกันใหม่นะคะ


14 มกราคม 2563 / 14 January 2020
ภาพจากการอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 Requirement

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณอังคพล  แช่มชวลิต วิทยากร จากบริษัท เดอะควอลิตี้เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายการอบรมหลักสูตร " ISO/IEC 17025:2017 Requirement" เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2560 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ปรับเปลี่ยนฉบับใหม่จากเวอร์ชั่น ISO/IEC 17025:2005 เป็น ISO/IEC 17025:2017 โดยมีการปรับเปลี่ยนในสาระสำคัญทางด้านโครงสร้างของมาตรฐาน การพิจารณาความเสี่ยง รวมถึงปรับให้ทันสมัยกับภาวะปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Co-operation : ILAC) กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะต้องได้รับการรับรองจะต้องจัดทำระบบให้สอดคล้องตาม ISO/IEC 17025 ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี

      ด้วยเหตุดังกล่าว ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด จึงได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนจาก ISO/IEC 17025:2005 เป็น ISO/IEC 17025:2017 ฉบับใหม่ล่าสุด ผ่านการจัดฝึกอบรมภายใน ในครั้งนี้24 มกราคม 2563 / 24 January 2020
ภาพจาก วันไหว้ตรุษจีน ของ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สาขาระยอง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้จัดพิธีไหว้ตรุษจีน ณ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สาขาระยอง ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 7 เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่พนักงานทุกคน
10 มกราคม 2563 / 10 January 2020
ภาพ New Year Party สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม New Year Party งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ การสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและความสนุกสนานให้กับพนักงานในบริษัท เพื่อเป็นการขอบคุณในความทุ่มเทที่มีให้กับการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญ การประกวดการแต่งการในคอนเซ็ป " ร็อคสตาร์ " พร้อมลุ้นรับของรางวัลที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้อีกมากมาย

Home  :  Products  Certificates  Profile  :  Activity  :  Contact

 
  Copyright @2002 Systronics co.,Ltd. All Rights Reserved