TURN KEY SOLUTION
 
INDUSTRIAL INSTRUMENT
 
STANDARD LABORATORY

YEAR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

SYSTRONICS 2021


15 กุมภาพันธ์ 2563 / 15 February 2021
ภาพบริษัท พีเอสเอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน สำนักงานสาขาระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติศักดิ์  แจ่มจันทร์ จากบริษัท พีเอสเอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน สำนักงานสาขาระยอง และดูขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน ซึ่งได้รับคำชมถึงระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงระดับสากล

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯได้รับการรับรองห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 (ISO-IEC 17025:2017) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ สมอ. และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากบริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด


11 กุมภาพันธ์ 2564 / 11 February 2021
ภาพจากวันไหว้ตรุษจีน ของบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สาขาระยอง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้จัดพิธีไหว้ตรุษจีน ณ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สาขาระยอง ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และเป็นขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน


21 มกราคม 2564 / 21 January 2021
ภาพกิจกรรม "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า" ประจำปี 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ประจำปี 2564 ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่

อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงค์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์บรรชาการป้องกัน แก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับที่ใช้ในการติดตามเฝ้าระวังไฟป่าเข้าร่วมแสดงในงานหลายลำ เช่น DJI และ JOUAV เป็นต้น

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นควัน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน


20 มกราคม 2564 / 20 January 2021
ร่วมเป็นตัวแทนสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติเข้าลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นตัวแทนสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ เข้าลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ หลังทรงพระประชวรจากอุบัติเหตุทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก ให้ทรงหายจากพระประชวร

https://youtu.be/nOC3787oWf0

ขอขอบคุณ ภาพข่าวจาก สำนักข่าวไทย และ NBT (นาที 1.40) มา ณ ที่นี่


11 มกราคม 2564 / 11 January 2021
ภาพข่าวการเข้าลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ หลังทรงพระประชวรจากอุบัติเหตุทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก ให้ทรงหายจากพระประชวร
https://youtu.be/kRmG0J2k7SA
https://youtu.be/kRmG0J2k7SA

ขอขอบคุณ ภาพข่าว นาทีที่ 2.02 จาก สำนักข่าวไทย และ สถานีโทรทัศน์ NBT 2HD มา ณ ที่นี่

Home  :  Products  Certificates  Profile  :  Activity  :  Contact

 
  Copyright @2002 Systronics co.,Ltd. All Rights Reserved