TURN KEY SOLUTION
 
INDUSTRIAL INSTRUMENT
 
STANDARD LABORATORY

YEAR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

SYSTRONICS 202025 ธันวาคม 2563 / 25 December 2020
ภาพกิจกรรม จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง

ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ร่วมกับพนักงานได้จัดกิจกรรมสร้างความสุขแก่เด็กพิเศษและเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง โดยจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จัดทำรางน้ำติดอาคาร จัดซื้ออุปกรณ์ และของใช้ที่จำเป็น โดยกิจกรรมนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง


22 ธันวาคม 2563 / 22 Decmber 2020
บจ.ซิสทรอนิกส์ มอบโดรน ให้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มูลค่า 300,000 บาท

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์  จันทรอัมพร  รองอธิการบดี  ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผศ.ปรีชา อ่องอารี ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย  และศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์  พงศ์ธนาพาณิช รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมพิธีรับมอบโดรน DJI รุ่น M600 พร้อมแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล และกล่องโลหะสำหรับการขนถ่ายโดรน มูลค่า 300,000.00 บาท  จากคุณอัศวรรณ์  เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท SYSTRONICS จำกัด เพื่อใช้งาน ณ อุทยานเทคโนโลยี (Technology Park) ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปรมะ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี มจพ.


21 ธันวาคม  2563 / 21 December 2020
สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ของ สน.ปษ.ทอ. ปี 2564 สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ด้วย


20 ธันวาคม  2563 / 20 December 2020
ร่วมสนับสนุนการแข่งขันยิงปืนเพื่อการกุศล รายได้มอบให้ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง โดย คุณนิภาพรรณ สุขวิมล ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง จัดการแข่งขันยิงปืนการกุศล "Shoot to give " ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจาก พลตำรวจโทต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อนำเงินรายได้มอบให้กับ "สภากาชาดไทย " นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันยิงปืนเพื่อการกุศลในครั้งนี้ด้วย


17 ธันวาคม  2563 / 17 December 2020
สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นนทบุรี ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามกอล์ฟบางไทรคันทรีคลับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ในการสร้างหอเกียรติประวัติราชมงคล นนทบุรี เพื่อนำรายได้ร่วมจัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อสนับสนุนส่งเสริม การออกกำลังกาย และความสามัคคีในหมู่คณะ ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุน เป็นจำนวนเงิน 90,000 บาท


6 ธันวาคม 2563 / 6 December 2020
ภาพงานร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์และสิ่งของจำเป็น ให้กับ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมกับ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูงด้านบรรเทาสาธารณะภัย รุ่นที่ 3 (พสบ.ภ.รุ่นที่ 3) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) กองทัพไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคทรัพย์และสิ่งของที่จำเป็นให้กับ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จ.เพชรบุรี

เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563


27 พฤศจิกายน 2563 / 27 November 2020
ภาพงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "งานสำรวจและออกแบบการผันน้ำ ด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ และนำมาประมวลผลข้อมูลสู่ระบบดิจิตอล" กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "งานสำรวจและออกแบบการผันน้ำ ด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ และนำมาประมวลผลข้อมูลสู่ระบบดิจิตอล" กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นการเซ็นสัญญาระหว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.ญานิน โอภาสพัฒนกิจ ตำแหน่งรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ คุณอัศวรรณ์ เรืองชู ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมเซ็นเป็นพยานดังนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มโนชัย  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์  รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และคุณวีระยุทธ เหมือดแก้ว 

โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อทำการสำรวจการผันน้ำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ และนำมาประมวลผลเข้าสู่ระบบดิจิตอล ให้สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ เพื่อทำการวิจัยร่วมกันโดยนำผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ต่อสาธารณชนและมุ่งสู่การใช้งานในเชิงพาณิชย์ เพื่อการบริการวิชาการและดำเนินการกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการการเรียนการสอน โดยสามารถใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการร่วมกัน


27 พฤศจิกายน 2563 / 27 November 2020
ภาพมอบอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อการศึกษาและวิจัยให้กับ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เนื่องด้วยบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน ในการศึกษาและวิจัยและนำมาประมวลผลข้อมูลสู่ระบบดิจิตอล ให้สามารถนำข้อมูลมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอมอบอากาศยานไร้คนขับ ดังรายการต่อไปนี้

1.  อากาศยานไร้คนขับ ยี่ห้อ DJI รุ่น Phantom 4 Pro + V2.0 (EU)  จำนวน 2 ชุด 
มูลค่าชุดละ 67,400 บาท  มูลค่ารวม 134,800 บาท

2.  อากาศยานไร้คนขับ ยี่ห้อ DJI รุ่น P4 Multispectral (EU)  จำนวน 1 ชุด มูลค่ารวม 195,000 บาท
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 329,800 บาท
ไว้ให้แก่ อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์ คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการทำงานใหแก่นักศึกษาไปสู่การใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ และเพื่อประโยชน์สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากทำการมอบแล้ว ได้มีการนำโดรนทั้งหมด ไปทดสอบการบิน ใน สำนักฟาร์ม 907 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทดสอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้นำโดรนติดกล้อง Multispectral ไปทดสอบการตรวจสอบความสมบูรณ์ของพืชชนิดต่างๆ ภายในไร่ทดสอบ โดยมีคณะทำงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาร่วมสังเกตการณ์ ในครั้งนี้ด้วย


26-27 พฤศจิกายน 2563 / 26-27 November 2020
งานประชุม  TEMCA FORUM & INNOVATION BANGKOK 2020 ณ CDC Crystal Design Center ห้องGrand Ballroom จัดขึ้นโดยสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย

โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน ร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนแนวความคิด ในการบริการ จัดการด้านเทคนิค แนวทางปฏิบัติสำหรับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน SMART city สำหรับ Infrastructure, การบริหารจัดการพลังงาน Energy Management, ระบบการสื่อสารที่มั่นคงในยุค 5G ที่มีเสถียรภาพและปลอดภัย ICT
โดยงานครั้งนี้ บริษัท ซิสทรอกนิกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีกล้องภาพความร้อน (Thermal Camera) แบบติดตั้งทั้ง Online /Offline มาให้ชมกัน และได้เก็บภาพบรรยากาศภายในงาน TEMCA FORUM & INNOVATION BANGKOK 2020 ณ CDC Crystal Design Center ห้อง Grand Ballroom เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมาให้ชมกันค่ะ โดยลูกค้าให้ความสนใจสินค้ากันอย่างหนาแน่น โดยงาน TEMCA FORUM จะมีกำหนดจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี และทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมแสดงสินค้ามาแล้วเป็นระยะเวลา 12 ปี แล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะ


25 พฤศจิกายน 2563 / 25 November 2020
ภาพงานเสวนา ในหัวข้อ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้กับงานพัฒนา “คลองไทย” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ โดย สภาวิศวกร

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้รับเชิญจาก สภาวิศวกร (Council of Engineers Thailand) ให้เข้าร่วมเสวนา ในหัวข้อ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้กับงานพัฒนา “คลองไทย” เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ โดยได้รับเกียรติให้บรรยายและแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน (Drone/UAV) ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาพถ่าย ด้วยเทคโนโลยี LiDAR ที่ติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับปีกตรึงชนิดขึ้นลงแนวดิ่ง (Vertical Take-off and Landing : VTOL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ทำให้งานสำรวจมีความแม่นยำสูง และสามารถทำงานสำรวจได้เร็วขึ้น กว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับวิธีอื่น ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน
โดยหลังจบการเสวนา ได้มีผู้สื่อข่าวจากช่อง TNN16 ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้อีกด้วย เพื่อนำไปทำเป็นสกู๊ปพิเศษ เกี่ยวกับการพัฒนาคลองไทย และเปรียบเทียบเทคโนโลยีต่างๆ ในประเทศแถบอาเซียน
ในเวทีเสวนานี้ ยังมีแขกรับเชิญและผู้เชี่ยวชาญ อีกหลายท่าน ร่วมเสวนาด้วย อาทิเช่น คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ผู้ก่อตั้ง “ฤทธา” , คุณประสงค์ ธาราไทย ผู้บริหาร PPS, ผศ.ยุทธนา มหัจริยวงศ์ รองเลขาธิการ สภาวิศวกร และ พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ อุปนายกสมาคมคลองไทย ให้เกียรติร่วมเวทีเสวนานี้ด้วย
ทางบริษัทฯ ยินดีสนับสนุนเทคโนโลยีทุกๆ ด้าน ในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ ให้เกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุด เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วและยั่งยืน24 พฤศจิกายน 2563 / 24 November 2020
ภาพงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปลวกแดง

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้า ในงาน "ผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 "  ณ ศูนย์ประชุม พัฒนาสปอร์ตคลับ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปลวกแดง โดยได้นำสินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำ อาทิเช่น ยี่ห้อ Fluke, CorDEX, VOLTH และMULTI เข้าร่วมแสดงในงานนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 ท่าน ซึ่งบูธของทางบริษัทฯ ได้รับความสนใจอย่างสูงจากลูกค้าที่เข้าร่วมงาน และในช่วงพักเบรค ทางบริษัทฯ มีการเล่นเกมส์ตอบคำถาม เพื่อแจกของรางวัลให้กับลูกค้าอีกมากมายค่ะ


23-27 พฤศจิกายน 2563 / 23-27 November 2020
รวมภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพความร้อนด้วยอากาศยานไร้คนขับ ระดับ 1 รุ่นที่ 2 "Level I Certified Infrared Drone Thermography" ณ ห้อง Cabin ชั้น 2 โรงแรมเบลล่า บี และสนามบินฝึกบินโดรน อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ขอขอบพระคุณ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมการฝึกอบรมกับทางบริษัทฯ ในครั้งนี้ ซึ่งหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพความร้อนด้วยอากาศยานไร้คนขับ ระดับ 1 รุ่นที่ 2 "Level I Certified Infrared Drone Thermography"  ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 5 วัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่ได้มีการจัดขึ้น เพื่อต้องการให้เกิดมาตรฐานด้านการบินตรวจภาพความร้อนด้วยอากาศยานไร้คนขับ ขึ้นในประเทศไทย จึงได้เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ หลังจากจบหลักสูตร ทำให้สามารถบังคับอากาศยานไร้คนขับได้อย่างมืออาชีพ สามารถเข้าใจหลักการตรวจสอบภาพความร้อน คุณสมบัติการเป็นผู้ตรวจภาพความร้อน และการทำงานของโดรนอย่างละเอียด พร้อมการใช้งานอุปกรณ์เสริมประกอบร่วมต่างๆ  โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบและจบหลักสูตรนี้ จะได้รับใบรับรองความสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจภาพความร้อนด้วยอากาศยานไร้คนขับในระดับ 1 ( Level 1 Infrared Drone Thermography Certificate) และบัตรประจำตัวผู้ตรวจภาพความร้อน (Wallet Card)
ทางบริษัทฯ จึงได้นำภาพบรรยากาศการอบรมในครั้งนี้ มาให้ทุกท่านได้รับชมกันและพบกันใหม่ในการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพความร้อนด้วยอากาศยานไร้คนขับ ระดับ 1 รุ่นที่ 3 ในปีหน้าค่ะ


17 พฤศจิกายน 2563 / 17 November 2020
ภาพจากงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ  "นวัตกรรมและเทคโนโลยีกล้องภาพความร้อนในยุค 4.0" ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ  "นวัตกรรมและเทคโนโลยีกล้องภาพความร้อนในยุค 4.0" ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก เจ้าพระยาปาร์ค การจัดสัมมนา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีกล้องภาพความร้อนในยุค 4.0” ถือเป็นมิติใหม่ของประเทศไทย ที่ได้มีการรวบรวม และนำเสนอนวัฒกรรมและเทคโนโลยีกล้องภาพความร้อนไว้มากที่สุด ทั้งแบบติดตั้ง Online/offline และล่าสุดกับนวัตกรรมกล้องภาพความร้อนติดตั้งบนโดรน (UAV Drone) จากหลากหลายยี่ห้อชั้นนำระดับโลก ซึ่งจะแบ่งแยกให้เห็นความแตกต่างและความถูกต้องตามลักษณะงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพความร้อนระดับมืออาชีพเข้าร่วมบรรยายให้ความรู้และนำเสนอการนำไปใช้ รวมถึงเทคนิคการตรวจสอบแบบ Passive techniques และ Active techniques แนวทางการวิเคราะห์ภาพความร้อนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล ASNT, ISO, IEC, NETA เป็นต้น
ปัจจุบันเทคโนโลยีกล้องภาพความร้อน (Thermal Camera) ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักจำเป็นทั้งงานด้านอุตสาหกรรม ด้านสุขภาพ ด้านความมั่นคงความปลดภัย และการติดตามค้นหา มีการนำเทคโนโลยีกล้องภาพความร้อนเข้ามาใช้ในหลากหลายกิจกรรม โดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดในด้าน เฝ้าระวัง ตรวจติดตามค้นหา วิเคราะห์ วินิจฉัย ปัญหาที่คาดการณ์จะเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายได้ในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 40 ท่าน และช่วงพักเบรค ยังมีการเล่นเกมส์เพื่อตอบคำถามแจกของที่ระลึกกันอีกมากมายค่ะ

ทางบริษัทฯ มีการเก็บภาพบรรยากาศการเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะ


5-6 พฤศจิกายน 2563 / 5-6 November 2020
กิจกรรม Walk Rally เพื่อตอนรับพนักงานใหม่ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม Walk Rally 2020 ณ หาดเจ้าหลาว จ.จันทบุรี ให้กับพนักงานใหม่ในรอบปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการสักการะบูชาพระพุทธรูปภายใน โบสถ์สีน้ำเงิน วัดปากน้ำเขมหนู จ.จันทบุรี ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และหลังจากนั้น ได้เริ่มมีการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างความสามัคคีให้กับพนักงานใหม่ภายในบริษัทฯ รวมถึงได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้น
ตลอดกิจกรรมทั้ง 3 วัน พนักงานใหม่ทุกคนได้มีพัฒนาทักษะทางด้านต่างๆ มากมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกัน และถือเป็นอีกหนึ่งการประกันคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้าที่ไว้วางใจ เมื่อซื้อสินค้าและบริการจากทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ว่าจะได้รับการบริการจากบุคลากรที่มีคุณภาพ ที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี เพื่อตอบสนองความพึ่งพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดไป30 ตุลาคม 2563 / 30 October 2020
ภาพงานมอบเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้บริจาคเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมมูลค่า 285,418 บาท
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้บริจาคเครื่องมือยี่ห้อ  Fluke และMetrel ให้กับ รศ. ดร. จารุวัฒน์ เจริญจิต รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่นที่มีประโยชน์ต่อกระบวนการทางการศึกษาต่อไป

โดยทางบริษัทฯ ได้มอบ เครื่องมือวัด จำนวน 24 รายการ รวมมูลค่า 285,418 บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาทถ้วน)


12 ตุลาคม 2020 / 12 October 2020
ภาพการเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานของที่ระลึก

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ และทรงประกอบพิธียกนพปฏลเศวตฉัตรกางกั้นพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

พระกฐินหลวง เป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น พุทธมามกะและเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระราชินี พระราชโอรส  พระราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ รวมทั้งพระกฐินที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุล องคมนตรี หรือผู้ที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรให้เสด็จฯ แทนพระองค์นำไปถวายยังพระอารามหลวงสำคัญ 16 พระอาราม ที่สงวนไว้ไม่ให้มีการขอพระราชทาน


26 กันยายน 2563/ 26 September 2020
งานประกาศรางวัลเกียรติคุณคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ คุณพาณิช พงศ์มณี รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เข้ารับรางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีสยาม" (รางวัล ญาณสังวร) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563   สาขา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ตามโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานพิธีเป็นผู้มอบให้


24 กันยายน 2563 / 24 September 2020
ภาพจากงานสัมมนา ในหัวข้อ "แนวคิดการบำรุงรักษาในสายการผลิตแบบ New Normal ด้วย Smart Technology" ณ ห้องระยอง 1-2 ชั้น 6 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ (ระยอง)

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำในอุตสาหกรรมยี่ห้อ FLUKE ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ "แนวคิดการบำรุงรักษาในสายการผลิตแบบ New Normal ด้วย Smart Technology" ณ ห้องระยอง 1-2 ชั้น 6 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ (ระยอง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงแนวคิดการบำรุงรักษาในสายการผลิต (New Normal), Process calibration and Application, การตรวจสอบสภาพระบบไฟฟ้าและคุณภาพไฟฟ้า, ตรวจประเมินความพร้อมของเครื่องจักรแบบ New Normal, การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเพื่อค้นหาปัญหาในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 ท่าน และในช่วงพักเบรคมีการเล่นเกมส์เพื่อตอบคำถาม และแจกของที่ระลึกกันอีกมากมายด้วยค่ะ


24-28 สิงหาคม 2563 / 24-28  August 2020
ภาพจากงานอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพความร้อนด้วยอากาศยาน ระดับ 1 รุ่นที่ 1 "Level I Certified Infrared Drone Thermography" ณ โรงแรมบางกอกชฎา และสนามบินไทรน้อย

ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพความร้อนด้วยอากาศยาน ระดับ 1 รุ่นที่ 1 "Level I Certified Infrared Drone Thermography" ณ โรงแรมบางกอกชฎา (ภาคทฤษฎี) และสนามบินไทรน้อย (ภาคปฏิบัติ) เมื่อวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา รวมระยะการฝึกอบรม 5 วัน โดยทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และต้องการให้เกิดมาตรฐานด้านการบินตรวจภาพความร้อนขึ้นในประเทศไทย จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในชื่อ "Level I Certified Infrared Drone Thermography" ซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่เปิดให้ผู้สนใจได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้อบรมสามารถบังคับอากาศยานไร้คนขับ ตรวจสอบภาพความร้อนได้ เข้าใจการทำงานและความสามารถของโดรนและอุปกรณ์ประกอบร่วม ผู้ผ่านหลักสูตรจะได้รับใบรับรองความสามารถในระดับ 1 (Infrared Drone Thermography Certificate) และบัตรประจำตัว (Wallet Card)

ทางบริษัทฯ ได้นำภาพบรรยากาศการอบรมในครั้งนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมกันและพบกันใหม่ในการอบรมหลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพความร้อนด้วยอากาศยาน ระดับ 1 รุ่นที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ


14 สิงหาคม 2563 / 14 August 2020
สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2563 ณ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศมีหน้าที่หลักในการบริหารการจราจรทางอากาศ ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2563 ณ คาสคาต้า กอล์ฟคลับ (Cascata Golf Club) จังหวัดนครนายก ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนสมัครทีมกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ทีม เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน


9 สิงหาคม 2563 / 9 August 2020
ภาพงานทำบุญ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สนง.กรุงเทพ

เนื่องด้วย ที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ครบรอบ 18 ปี พร้อมกับได้มีการปรับปรุงสำนักงานใหม่ให้ดูทันสมัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่พนักงาน 
จึงได้มีการจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่บริษัทฯ และพนักงาน 
นำโดย คุณเกรียงศักดิ์ อิ่มศรี กรรมการบริษัท เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยกับพนักงานทุกคน ในการเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ 5 รูป
และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน


4-7 สิงหาคม 2563 / 4-7 August 2020
ภาพจากงานอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมประกาศนียบัตร ในหัวข้อ " Level I Certified Infrared Thermographer หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการถ่ายภาพความร้อน ระดับ 1 รุ่นที่ 15"

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีคุณจักรกฤษณ์ อุปยโส เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าได้มีการไหว้ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน11 กรกฎาคม 2563 / 11 July 2020
ภาพงานทำบุญบริษัทประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร  และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีคุณจักรกฤษณ์ อุปยโส เป็นประธานในพิธี ในช่วงเช้าได้มีการไหว้ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ และทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน


11 มิถุนายน 2563 / 11 June 2020
งานประชุมใหญ่วิสามัญ สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) ครั้งที่ 2/2563 พร้อมได้รับตำแหน่งกรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอำนวยการ และได้มอบเงินบริจาคให้กับสมาคมฯ มูลค่า 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ

การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาประชุมกันอย่างคึกคัก มีที่ปรึกษาและผู้สังเกตการณ์ จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมหลายท่าน ได้เห็นความร่วมมือ ที่เป็นรูปธรรม ของแต่ละส่วนมากขึ้น มีความเป็นปึกแผ่น และแข็งแรงมากขึ้น

10 มิถุนายน 2563 / 10 June 2020
ร่วมสนับสนุนและส่งเสริม อุปกรณ์และสถานที่ ให้กับ วิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดยทีมงาน #DroneProworks ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท์ และ ดร.ธีทัต เจริญการัญญูตา เข้าร่วมทดสอบและทดลองสนาม
โดยได้ทดสอบนำอากาศยานไร้คนขับแบบปีกตรึง ขึ้น-ลง แนวดิ่ง (VTOL) ยี่ห้อ JOUAV รุ่น CW-007 มาทดสอบการบินสำรวจ ด้วยระบบ RTK/PPK รวมทั้งการวาง GCPs เพื่อหาความเหมาะสมในการใช้งานสำรวจในประเทศไทย โดยทางทีมงานได้ให้ คณะอาจารย์และนักศึกษา สามารถเข้ามาทดลองและเรียนรู้ การใช้งานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมสำรวจ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป


6 พฤษภาคม 2563 / 6 May 2020
ทำบุญบริจาค ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ทำบุญบริจาค ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ในโครงการราชมงคลสุวรรณภูมินนทบุรี ร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันสู้ภัยโควิท 19 ที่ มทรส.นนทบุรี
โดยโครงการนี้จัดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือบุคคลากร นศ.และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากภัย Covid-19
ขอขอบคุณพี่นพ (นายกสมาคมฯ), อจ.จิระวัฒน์ (รองอธิการบดี), อาจารย์ทุกท่าน, พี่ๆ, เพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคน ที่ช่วยกันทำให้งานวันนี้ ผ่านไปอย่างยอดเยี่ยม และเรียบร้อยดีทุกอย่างครับ
ขอขอบพระคุณที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ ครับ เราจะผ่านเหตุการณ์หน้าประวัติศาสตร์นี้ไปด้วยกัน

8 พฤษภาคม 2563 / 8 May 2020
รายได้จากโปรโมชั่น “ทุกการซื้อ คือการให้” ส่งมอบให้กับ มูลนิธิรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด นำรายได้จากโปรโมชั่น “ทุกการซื้อ คือการให้” ของสินค้า VOLTH รวม 84,055.00 บาท (แบบไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ) และทางทีมงาน VOLTH เอง ได้ร่วมบริจาคเพิ่มเติมให้ครบ 100,000.00 บาทถ้วน ได้ส่งมอบให้กับ มูลนิธิรามาธิบดี เป็นที่เรียบร้อย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าทีมจักษุแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนรับมอบให้กับมูลนิธิฯ

ทางทีมงานสินค้า VOLTH โดย บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆ คะ


29 เมษายน 2563 / 29 April 2020
ทางทีมงาน #DroneProworks มีโอกาส ได้ร่วมกับจิตอาสา 904 นำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน/UAV) บินสำรวจดูโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2563 ทางทีมงาน #DroneProworks มีโอกาส ได้ร่วมกับจิตอาสา 904 นำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน/UAV) บินสำรวจดูโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านดงเย็น ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเก็บภาพพื้นที่โครงการ “โคก หนอง นา” ในพระราชดำริ ร.9 ขนาด 300 ไร่ โดยนำภาพมุมสูงพร้อมพิกัด เพื่อส่งให้กับโครงการ เพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ซึ่งหลังจากได้ลงพื้นที่และสัมผัสกับโครงการนี้แล้ว ทำให้ทางทีมงาน ซาบซึ้งอย่างยิ่ง ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ยังมีคนในพื้นที่ห่างไกล อีกมากมาย คนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่พระองค์สามารถเข้าไปพัฒนาได้ อย่างยั่งยืน

สุดท้าย ขอขอบพระคุณ พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ (รอง ผบก.ภว.ชม.) จิตอาสา 3ก-365 ที่นำคณะมาช่วยงานในครั้งนี้, คุณอาทิตย์ ศรีภูธร (ผจก.ฟาร์มดงเย็น) สำหรับคำแนะนำและของฝากจำนวนมาก และ ร.ต.ยอดชาย ไตรปิ่น หน.ชป.โครงการ ฯ ลุ่มน้ำปิง ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง


13-17 เมษายน 2563 / 13-14 April 2020
ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดยทีมงาน #DroneProworks ได้รับโอกาสเข้าร่วมทีมจิตอาสา 904 ภัยพิบัติ เพื่อนำอากาศยานไร้คนขับ บินสำรวจไฟป่า ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยได้รับหนังสือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้สามารถ เข้า-ออกพื้นที่ได้ ในช่วงการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน

โดยเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. คุณอัศวรรณ์ เรืองชู (กรรมการผู้จัดการ) ได้เข้าร่วมประชุมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงและวางแผนการปฎิบัติการ ในการใช้อากาศยานไร้คนขับ เพื่อบันทึกภาพและระบุพิกัดเหตุการณ์ เพื่อเป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนให้กับตำรวจท้องที่ใช้ในการจับกุมต่อไป

โดย พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ไปบินสำรวจบริเวณ จุดก่อไฟ อ.พร้าว และ อ.กัลยานิวัฒนา
24 มีนาคม 2563 / 24 March 2020
ร่วมสนับสนุนกล้องภาพความร้อนคัดกรองคนไข้ Covid-19 ให้กับกองบัญชาการกองทัพไทย

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าติดตั้งกล้องภาพความร้อนเพื่อใช้คัดกรองคนไข้ Covid-19 ณ ทางเข้า-ออกหลัก ของอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ

ด้วยการประสานงานและความร่วมมืออย่างดีจาก สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) โดย พล.อ.อัศวิน พันธุนิล นายก สอป. และคณะทำงานของ สอป.

โดยคุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมผู้จัดการ บจ.ซิสทรอนิกส์ ได้กล่าวแนะนำกล้องถ่ายภาพความร้อน ให้กับ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และได้รับเกียรติ ให้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ คณะทำงาน สอป. อีกด้วย


มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Covid-19

ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ว่าจ้างผู้รับเหมาเข้าทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส ภายในพื้นที่ทำงานทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้มาติดต่องานทุกท่าน
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังคงมาตรการในการคัดกรองบุคลากรทุกคน ต้องผ่านการวัดไข้ด้วยกล้องภาพความร้อน และล้างมือก่อนเข้ามาในบริเวณพื้นที่ทำงานทั้งหมด


มาตรการป้องการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19

ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ดังต่อไปนี้

1. มีการแจกหน้ากากอนามัย (แบบซักกลับมาใช้ใหม่ได้) ให้กับพนักงานทุกคน อย่างเพียงพอ เพื่อให้พนักงานสามารถสวมใส่มาทำงานได้ทุกวัน

2. ตั้งเจลอนามัยล้างมือทุกจุด ของทั้ง 3 สำนักงาน และทุกอาคาร และมีแบบพกพา ให้ติดตัวไป กรณีต้องออกไปทำงานนอกสถานที่

3. มีการติดตั้งกล้องความร้อนเพื่อคัดกรอง อุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน รวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในบริษัทฯ

4. ให้แม่บ้านเช็ดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกวัน เช้า –บ่าย

5. ห้ามพนักงานเดินทางไปต่างประเทศทุกกรณี รวมถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

6. ในกรณีพนักงานต้องออกไปปฎิบัติงานภายนอก ให้พนักงานทุกคน สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และให้พกเจลล้างมือเพื่อทำความสะอาดมือบ่อยๆ

ทางบริษัทฯ ได้ใช้มาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบริษัทฯ ในทุกภาคส่วน
25-27 กุมภาพันธ์ 2563 / 25-27 February 2020
ภาพจากงานอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ "Basic to Advanced Machine Vibration Analysis การวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง รุ่นที่ 12"

เมื่อวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2563  ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดงานอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ "Basic to Advanced Machine Vibration Analysis การวิเคราะห์ค่าการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขั้นพื้นฐานสู่ขั้นสูง รุ่นที่ 12" ณ โรงแรม เฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยากลาง จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 21 ท่าน และวันสุดท้ายเป็นการสอบ หากสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตร เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ได้ซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ ไป ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีความชำนาญและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจค่ะ13-14 กุมภาพันธ์ 2563 / 13-14 February 2020
ภาพงานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยี CBM Day 2020 "Creative Talents" ณ โรงแรม บางแสนเฮอร์ริเทจ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธงานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยี CBM Day 2020 "Creative Talents" ณ โรงแรม บางแสนเฮอร์ริเทจ จ.ชลบุรี โดยได้นำกล้องถ่ายภาพความร้อน ยี่ห้อ WORKSWELL รุ่น WIC 640 ไปติดตั้งหน้างานเพื่อตรวจจับและคัดกรองผู้ติดเชื้อโคโรนาหรือผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติ หรือไข้หวัดตามฤดูกาล และภายในงานทางบริษัทฯ ได้นำสินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำอาทิเช่น ยี่ห้อสินค้า FLUKE, METREL, SEAWARD, VOLTH, MULTI, HANWELL และCorDEX เข้าร่วมแสดงในงานนี้

โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 400 ท่าน ซึ่งบูธของทางบริษัทฯ ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงจากลูกค้าที่เข้าร่วมงาน และในช่วงพักเบรคทางบริษัทฯ มีการเล่นเกมส์ตอบคำถาม เพื่อแจกรางวัลให้กับลูกค้าอีกมากมายค่ะ31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 / 31 January – 2 February 2020
รวมภาพจากกิจกรรม นำเที่ยวบริษัทประจำปี ณ จังหวัดระยอง

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี โดยกิจกรรมนี้ได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี  ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 18 เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ไปเที่ยวพักผ่อนและเป็นการเพิ่มความสามัคคีในการทำงาน โดยบริษัทฯกำหนดจัดท่องเที่ยวประจำปี วันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดระยอง ซึ่งมีพนักงานรวมเดินทาง จำนวน 82 คน เริ่มจากไหว้พระ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดละหารไร่ ช่วงเย็นของวันแรกรับประทานอาหารค่ำที่ร้านโจโจ้ซีฟู๊ด และเข้าพักที่โรงแรมโนโวเทล ริมชาดหาดเพ จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชมเกาะ-ดำน้ำ ชมปะการังที่เกาะมันใน, เกาะมันกลาง และเกาะทะลุ ในช่วงเย็นจัดงานเลี้ยง มีกิจกรรมการประกวดแต่งกายในคอนเซ็ป "ตัวละครในวรรณดีของสุนทรภู่" และแบ่งทีมเพื่อเล่นเกมส์ ชิงรางวัลใหญ่ แล้วปีหน้า พบกันใหม่นะคะ


14 มกราคม 2563 / 14 January 2020
ภาพจากการอบรมหลักสูตร ISO/IEC 17025:2017 Requirement

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณอังคพล  แช่มชวลิต วิทยากร จากบริษัท เดอะควอลิตี้เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายการอบรมหลักสูตร " ISO/IEC 17025:2017 Requirement" เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2560 มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้ปรับเปลี่ยนฉบับใหม่จากเวอร์ชั่น ISO/IEC 17025:2005 เป็น ISO/IEC 17025:2017 โดยมีการปรับเปลี่ยนในสาระสำคัญทางด้านโครงสร้างของมาตรฐาน การพิจารณาความเสี่ยง รวมถึงปรับให้ทันสมัยกับภาวะปัจจุบันที่มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เป็นต้น ซึ่งการปรับเปลี่ยนดังกล่าวมีผลกระทบต่อระบบการบริหารคุณภาพของห้องปฏิบัติการ โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Co-operation : ILAC) กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านโดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบจะต้องได้รับการรับรองจะต้องจัดทำระบบให้สอดคล้องตาม ISO/IEC 17025 ฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 ปี

      ด้วยเหตุดังกล่าว ห้องปฏิบัติการสอบเทียบบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด จึงได้เร่งดำเนินการเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการปรับเปลี่ยนจาก ISO/IEC 17025:2005 เป็น ISO/IEC 17025:2017 ฉบับใหม่ล่าสุด ผ่านการจัดฝึกอบรมภายใน ในครั้งนี้24 มกราคม 2563 / 24 January 2020
ภาพจาก วันไหว้ตรุษจีน ของ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สาขาระยอง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้จัดพิธีไหว้ตรุษจีน ณ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สาขาระยอง ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 7 เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่พนักงานทุกคน
10 มกราคม 2563 / 10 January 2020
ภาพ New Year Party สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม New Year Party งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ การสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและความสนุกสนานให้กับพนักงานในบริษัท เพื่อเป็นการขอบคุณในความทุ่มเทที่มีให้กับการทำงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา โดยมีการจัดกิจกรรมจับฉลากของขวัญ การประกวดการแต่งการในคอนเซ็ป " ร็อคสตาร์ " พร้อมลุ้นรับของรางวัลที่ทางบริษัทได้จัดเตรียมไว้อีกมากมาย

Home  :  Products  Certificates  Profile  :  Activity  :  Contact

 
  Copyright @2002 Systronics co.,Ltd. All Rights Reserved