TURN KEY SOLUTION
 
INDUSTRIAL INSTRUMENT
 
STANDARD LABORATORY

YEAR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

SYSTRONICS 201425 ธันวาคม 2557 / 25 December 2014
รวมภาพจากกิจกรรม งานเลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของ ให้ กับศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ร่วมทำบุญ บริจาคสิ่งของที่จำเป็น ได้แก่ โต็ะม้าหิน, ของใช้สำหรับเด็กเล็ก, ขนมขบเคี้ยว และ เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง เป็นกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันทำบุญส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ ขอให้ทุกท่าน มีความสุขมากๆ ในช่วงปีใหม่ปีนี้กันถ้วนหน้าครับ17 ธันวาคม 2557 / 17 DECEMBER 2014
ภาพจากงานสัมมนา ในหัวข้อ 
"การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม"

ภาพจากงานสัมมนา ในหัวข้อ "การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม" ณ พัฒนา กอล์ฟคลับ แอน รีสอร์ท โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน และจัดแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นอย่างยิ่ง ภายในงานยังได้นำเครื่องมือมาตรฐานต่างๆ มาจัดแสดงให้ลูกค้าทุกท่านสัมผัสอย่างใกล้ชิด และมีกิจกรรมช่วงระหว่างพักเบรค ให้ลูกค้าทุกท่านได้ร่วมสนุกมากมาย แจกของรางวัลมากมาย20 พฤศจิกายน 2557 / 20 NOVEMBER 2014
ภาพจากงานสัมมนา ในหัวข้อ "แนวทางการจัดตั้งห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐานในหน่วยงาน"

ภาพจากงานสัมมนา ในหัวข้อ "แนวทางการจัดตั้งห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐานในหน่วยงาน"  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนท์มิราจ พัทยาเหนือ ที่จัดขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2 เนื่องจากในรอบแรก มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจนเกินจำนวนห้องที่จะรับได้ เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการจัดตั้งห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐานภายในหน่วยงานของท่านเอง แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มจากตรงไหนและจะต้องเตรียมอะไรบ้าง ภายในงานยังได้นำเครื่องมือมาตรฐานต่างๆ มูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท มาจัดแสดงให้ลูกค้าทุกท่านสัมผัสอย่างใกล้ชิด และมีกิจกรรมช่วงระหว่างพักเบรค ให้ลูกค้าทุกท่านได้ร่วมสนุกมากมาย แจกของรางวัล และปิดท้าย ด้วยการจับฉลากแจก iPad mini จำนวน 1 รางวัลอีกด้วย14 พฤศจิกายน 2557 / 14 November 2014
ภาพจากงานแถลงข่าวโครงการกล้องฯ วงจรปิด ณ เทศบาลนครเกาะสมุย
World Class Security at Koh Samui

จากการที่ทางเทศบาลนครเกาะสมุย ได้ไว้วางใจเลือกใช้สินค้ายี่ห้อ SIQURA ซึ่งทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยสินค้าที่ใช้ในระบบดังกล่าว ได้แก่ ระบบส่งสัญญาณภาพ, ระบบบันทึกภาพ และระบบซอฟแวร์การจัดการ โดยได้ติดตั้งแล้วเสร็จไปแล้ว 3 โครงการ รวมทั้งสิ้น 288 กล้อง โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย นายรามเนตร ใจกว้าง มาร่วมลงนามกับ Mr. Roger Decker , Managing Director ของ SIQURA จากประเทศเนเธอแลนท์ เพื่อเป็นการเริ่มต้นใช้งานระบบกล้องฯ วงจรปิดอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ได้มีสื่อมวลชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมทั้งซักถามเกี่ยวกับระบบ11-14 พฤศจิกายน 2557 / 11-14 November 2014
ภาพจากการฝึกอบรม Certified Infrared Thermographer Level I


ภาพจากการฝึกอบรม Certified Infrared Thermographer Level I ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ท่าน ณ โรงแรม The Zign พัทยาเหนือ เป็นระยะเวลา 4 วัน สำหรับท่านที่สมัครไม่ทัน ทางเราจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน ในการจัดอบรมครั้งต่อไป
การจัดอบรมครั้งนี้ ใช้เวลาทั้งหมด 4 วัน ซึ่งหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน ASNT โดยผู้เข้าอบรม จะต้องสอบผ่านข้อเขียน จำนวน 50 ข้อ และส่งภาพความร้อนมาให้พิจารณา ผ่านจำนวน 20 ภาพ จึงจะสามารถสอบผ่านระดับ Level I โดยวิทยากร คือ คุณจักรกฤษณ์ อุปยโส เป็น Thermographer ระดับ Level III จากสถาบัน Institute Infrared Thermography ของ USA

 5-6 พฤศจิกายน 2557 / 5-6 November 2014
ภาพจากงานสัมมนาสินค้า Key Processor ณ ประเทศสิงคโปร์


ภาพจากงานสัมมนาสินค้า Key Processor ณ German Center ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยมีตัวแทนจำหน่ายสินค้า TKH-Siqura จากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินทร์, ไต้หวัน และ สิงคโปร์ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 20 ท่าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด ให้นำไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตรงกับต้องการของลูกค้ามากที่สุด

30-31 ตุลาคม 2557 / 30-31 October 2014
ภาพจาก INET Rollout 2014 จากสินค้ายี่ห้อ Hirschmann ณ ประเทศมาเลเซีย


ภาพจากงาน INET Rollout 2014 จากสินค้ายี่ห้อ Hirschmann ณ ประเทศมาเลเซีย เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยมีตัวแทนจำหน่ายสินค้า Hirschmann จากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินทร์, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน และ สิงคโปร์ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 40 ท่าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด แนะนำสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ ให้กับตัวแทนจำหน่าย ให้นำไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตรงกับต้องการของลูกค้ามากที่สุด

20-21 ตุลาคม 2557 / 20-21 October 2014
ภาพจากงานฝึกอรม Belden Technical Seminar 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์


ภาพจากงานฝึกอบรม Belden Technical Seminar 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 2 วัน โดยมีตัวแทนจำหน่ายสินค้า Belden จากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินทร์ และ สิงคโปร์ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 30 ท่าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด ทั้งทางด้าน Industrial Connectivity, Industrial IT, Enterprise และ Boardcast Solutionให้นำไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตรงกับต้องการของลูกค้ามากที่สุด


17 ตุลาคม 2557 / 17 OCTOBER 2014
ภาพจากงานสัมมนา ในงาน Green Factory Fair 2014


ภาพจากงาน Green Factory and Industrial Factory Fairที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Green Industry Magazine เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม PMY จ.ระยอง 
โดยทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมออกบูธเพื่อแสดงสินค้า และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ในด้านการประหยัดพลังงานให้กับลูกค้า โดยสินค้าที่ทางบริษัทฯ จำหน่ายอย่างเช่น Fluke รุ่น 435-II นั้น ตัวเครื่องสามารถคำนวนค่าการศุนย์เสียพลังงานออกมาเป็นเงินบาทได้ทันที ซึ่งเป็นรุ่นเดียวในโลกที่สามารถทำได้

สนใจสินค้า ติดต่อสายด่วน Fluke โทร . 08-2337-1333ม 08-2337-1555
e-mail : info@systronicsco.th


2 ตุลาคม 2557 / 2 OCTOBER 2014
ภาพจากงานสัมมนา ในหัวข้อ "แนวทางการจัดตั้งห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐานในหน่วยงาน" 


ภาพจากงานสัมมนา ในหัวข้อ "แนวทางการจัดตั้งห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐานในหน่วยงาน"  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนท์มิราจ พัทยาเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 65 ท่าน เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการจัดตั้งห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐานภายในหน่วยงานของท่านเอง แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มจากตรงไหนและจะต้องเตรียมอะไรบ้าง ภายในงานยังได้นำเครื่องมือมาตรฐานต่างๆ มูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท มาจัดแสดงให้ลูกค้าทุกท่านสัมผัสอย่างใกล้ชิด และมีกิจกรรมช่วงระหว่างพักเบรค ให้ลูกค้าทุกท่านได้ร่วมสนุกมากมาย แจกของรางวัล และปิดท้าย ด้วยการจับฉลากแจก iPad mini จำนวน 1 รางวัลอีกด้วย

3-5 กันยายน 2557 / 3-5 September 2014
ภาพจากงานสัมมนา Siqura Experience Day ณ ประเทศสิงคโปร์


ภาพจากงานสัมมนาในงาน Siqura Experience Day ณ Riverview Hotel ประเทศสิงคโปร์ เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีตัวแทนจำหน่ายสินค้า Siqura จากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินทร์, ไต้หวัน และ สิงคโปร์ เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 20 ท่าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด ให้นำไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และตรงกับต้องการของลูกค้ามากที่สุด


22-23 สิงหาคม 2557 / 22-23 AUGUST 2014
ภาพจากงานTEMCA Forum & Exhibition 2014


ภาพบรรยากาศงาน TEMCA Forum & Exhibition 2014 ที่ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมแสดงสินค้า โดยงานจัดขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียม พัทยา เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2557 โดยมีลูกค้าจำนวนมากให้ความสนใจเข้ามาชมสินค้าและสอบถามรายละเอียดเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมาซื้อสินค้าชำระเงินสดที่หน้าบูธอีกหลายราย ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เป็นอย่างยิ่ง
14 สิงหาคม 2557 / 14 AUGUST 2014
Fluke Event Car by Systronics Co.,Ltd.


ทางเรากำลังจัดทำสติกเกอร์ติดรถยนต์ ลวดลายโฉบเฉี่ยว เพื่อใช้ในการประชาสัมพัมธ์สินค้า Fluke และ เว็บไซต์ http://www.thailandmultimeter.com/
โดยใช้รถยนต์ยี่ห้อ Subaru, XV หากพบเห็นรถคันนี้ ก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับ

5-7 สิงหาคม 2557 / 5-7 AUGUST 2014
ภาพจากงานอบรมพร้อมใบประกาศฯ ในหัวข้อ "การวิเคราะห์ค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขั้นสูง" (Advance Machine Vibration Analysis)


ภาพจากงานอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ "การวิเคราะห์ค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรขั้นสูง" (Advance Machine Vibration Analysis)  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 28 ท่าน เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ได้ซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ ไป ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีความชำนาญและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับ
22-24 กรกฎาคม 2557 / 22-24 July 2014
ภาพจากงานอบรมพร้อมใบประกาศฯ ในหัวข้อ การสอบเทียบเครื่องมือวัดฯ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เพื่อการติดตามคุณภาพ


ภาพจากงานอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ "การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 เพื่อการติดตามคุณภาพ" ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 25 ท่าน เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ได้ซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ ไป ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีความชำนาญและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

12 กรกฎาคม 2557 / 12 July 2014
รวมภาพจากกิจกรรม งานสร้างพระพุทธรูปถวายวัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2557 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้มีโอกาสร่วมกันทำบุญ สร้างพระพุทธรูปปางประทานพร ถวายให้แก่ วัดเจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นวัดที่กำลังสร้างขึ้นมาใหม่ ยังขาดปัจจัยอีกหลายอย่างมาก ทางบริษัทฯ จึงได้สร้างองค์พระพุทธรูปถวายให้แก่ทางวัดเจ้าหลาว เนื่องในโอกาสครรอบ 12 ปี และยังรวบรวมเงินเพื่อถวายให้วัดไปอีกประมาณ 16,000 บาท


8-10 กรกฎาคม 2557 / 8-10 July 2014
ภาพจากงานอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ "การตรวจวัดและคำนวณค่าความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าพร้อมการจัดการพลังงานตามระบบมาตรฐาน มอก.50001-2555 (ISO50001:2011) ฉบับบังคับใช้ล่าสุด "ปี


ภาพจากงานอบรมพร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ "การตรวจวัดและคำนวณค่าความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าพร้อมการจัดการพลังงานตามระบบมาตรฐาน มอก.50001-2555 (ISO50001:2011) ฉบับบังคับใช้ล่าสุด " ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 30 ท่าน เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ได้ซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ ไป ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีความชำนาญและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

2 กรกฎาคม 2557 / 2 July 2014
ทีมงานสายด่วนสั่งซื้อสินค้า Fluke พร้อมให้บริการ

ทีมงานสายด่วนสั่งซื้อสินค้า Fluke พร้อมให้บริการ ทั้งทางโทรศัพท์, อีเมล์, Facebook และ Line!!!
โทรสั่งซื้อได้เลยที่ 08-2337-1333, 08-2337-1555
E-mail : info@systronics.co.th
LINE ID : Thailandmultimeter1 / Thailandmultimeter2
พื้นที่ภาคตะวันออก ติอต่อ 0-3869-4145-8
For Outside Thailand or speak in english. Please contact Mr. Weera +66 8 6788 6833
e-mail : weera@systronics.co.th
Office hrs. 8.30 - 17.30, Mon to Fri

25 มิถุนายน 2557 / 25 June 2014
Fluke บริการทางด้านเทคนิค ตลอด 24 ชม.!!!


กระผม นายนครินทร์ เจริญศึกษา เป็นวิศวกรให้คำปรึกษา ทางด้านเทคนิคของสินค้า Fluke ของ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ครับ ลูกค้าท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งานหรือทางด้านเทคนิคต่างๆ ของสินค้า Fluke โทรมาปรึกษาได้เลย ตลอด 24 ชม. ครับ โทร. 09-1552-0183, e-mail : nakarin@systronics.co.th
เราขายสินค้าคุณภาพควบคู่บริการที่ประทับใจ มากว่า 12 ปี

2 พฤษภาคม 2557 / 2 May 2014
อาคารใหม่ ศูนย์ปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ!!!


สิ่งที่สำคัญที่สุดของเครื่องมือวัด คือ ค่าความแม่นยำในการวัด (Accuracy) ซึ่งหากยี่ห้อใดขาดซึ่งความแม่นยำในการวัดแล้ว เครื่องมือยี่ห้อนั้นๆ ก็ไม่สามารถใช้งานได้
และบริษัทที่จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัด ก็จะต้องมีห้องมาตรฐานในการสอบเทียบค่าต่างๆ อีกด้วย เพื่อเป็นการสามารถสอบเทียบกลับ (Tracibility) ไปยังค่ามาตรฐานที่สูงกว่าได้
ทาง บจ.ซิสทรอนิกส์ ได้ลงทุนสร้างอาคารปฎิบัติสอบเทียบมาตรฐาน (ดังรูป) พร้อมกับเครื่องมือมาตรฐานภายในห้องปฎิบัติการ รวมมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท เพื่อเป็นการการันตีว่า สินค้าที่จำหน่ายออกไปทุกตัว มีคุณภาพและสามารถสอบเทียบกลับสู่มาตรฐานได้
สายด่วนงานสอบเทียบเครื่องมือวัด ติดต่อ คุณวาสนา โทร. 08-1985-1299
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา โทร. 08-1985-1299, E-mail : wassana@systronics.co.th

2 เมษายน 2557 / 2 April 2014
ภาพจากงานสัมมนา ในหัวข้อ "มาตรฐานระบบการวัดในกระบวนการผลิต เตรียมพร้อมการเปิด AEC"


ภาพจากงานสัมมนา ในหัวข้อ "มาตรฐานระบบการวัดในกระบวนการผลิต เตรียมพร้อมการเปิด AEC" ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จ.ระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาถึง 60 ท่าน เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ได้ซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ ไป ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีความชำนาญและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น
1 เมษายน 2557 / 1 April 2014
ภาพจากงานสัมมนา ใน 2 หัวข้อ ณ โรงแรม the Zign พัทยา


ภาพจากงานสัมมนา ในหัวข้อ "นวัตกรรมใหม่ของเครื่องมือวัด สู่เทคโนโลยีการตรวจวัดแบบไร้สาย" และ"การวิเคราะห์และตรวจสอบระบบ Lan, Fiber Optic และ Wifi" ณ โรงแรม The Zign พัทยา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาถึง 90 ท่าน เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ได้ซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ ไป ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีความชำนาญและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น

6 มีนาคม 2557 / 6 March 2014
รางวัลยอดขายทะลุเป้า 104% ปี 2013 สินค้า Fluke ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน!


เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ทางทีมงานฝ่ายขายของบริษัท ซิสทรอกนิกส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Fluke อย่างเป็นทางการ (Fluke Authorized Dealer) ได้รับเชิญจาก บจ.เมเชอร์โทรนิกซ์ ซึ่งเป็นตัวแทนกระจายสินค้าหลัก (Main Distributor) สินค้า Fluke ในประเทศไทย ให้รับรางวัลยอดขายสินค้าทะลุเป้า 104% จากสินค้า Fluke โดยมีการรับโล่ห์รางวัล และเงินรางวัลจากยอดขาย โดยรางวัลนี้ ทางบริษัทฯ ได้รับต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว นับตั้งแต่ปี 2009 ทางบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน

13 กุมภาพันธ์ 2557 / 13 February 2014
ภาพจากการฝึกอบรม Certified Infrared Thermographer Level I


ภาพจากการฝึกอบรม Certified Infrared Thermographer Level I ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมถึง 30 ท่าน เต็มจำนวนที่สามารถรับได้ครับ สำหรับท่านที่สมัครไม่ทัน ทางเราจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน ในการจัดอบรมครั้งต่อไป
การจัดอบรมครั้งนี้ ใช้เวลาทั้งหมด 4 วัน ซึ่งหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน ASNT โดยผู้เข้าอบรม จะต้องสอบผ่านข้อเขียน จำนวน 50 ข้อ และส่งภาพความร้อนมาให้พิจารณา ผ่านจำนวน 20 ภาพ จึงจะสามารถสอบผ่านระดับ Level I โดยวิทยากร คือ คุณจักรกฤษณ์ อุปยโส เป็น Thermographer ระดับ Level III จากสถาบัน Institute Infrared Thermography ของ USA

6 กุมภาพันธ์ 2557 / 6 February 2014
ภาพจากพิธีตั้งศาลฯ อาคารศูนย์ปฎิบัติการสอบเทียบแห่งใหม่


เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2557 ทางบริษัทฯ ได้ทำพิธีตั้งศาลฯ อาคารศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบมาตรฐานแห่งใหม่ จ.ระยอง เพื่อรองรับงานสอบเทียบที่ขยายตัวมากขึ้นแบบก้าวกระโดด และเป็นการการันตีคุณภาพสินค้าและบริการ ให้กับลูกค้า ได้มั่นใจในค่าความเที่ยงตรงของสินค้าที่ซื้อไปใช้งาน รวมถึงที่ส่งเข้ามาสอบเทียบกับทางบริษัทฯ 
23 มกราคม 2557 / 23 January 2014
รวมภาพจากกิจกรรม งานสัมมนา CBM Day ครั้งที่ 7


บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำทางอุตสาหกรรม ยี่ห้อ FLUKE 
ได้ร่วมจัดบู๊ทในงาน CBM DAY 7th ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557 งานสัมมนา และ งานแสดงเทคโนโลยี การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ งานสัมมนาและงานแสดงเทคโนโลยี การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ (Condition Based Maintenance) ที่รวบรวมบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการบำรุง-รักษาเชิงคาดการณ์มากที่สุดในประเทศไทย และศูนย์รวมเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษาที่ทันสมัยมาให้ท่านเลือกชมมากมาย
1 มกราคม 2557 / 1 January 2014
สวัสดีปีใหม่ ทุกๆ ท่าน


ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด และพักงานทุกคน ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ให้คุ้มครองทุกๆ ท่าน ให้ปลอดภัย ไร้โรคภัยใดๆ มาเบียดเบียน มีความสุขมากๆ
จากใจ พนักงาน สำนักงานสาขาภาคตะวันออก ทุกคน
เราจะมุ่งมั่นพัฒนางานขายและงานบริการ ให้ลูกค้าทุกท่านประทับใจ ให้มากที่สุด

Home  :  Products  Certificates  Profile  :  Activity  :  Contact

 
  Copyright @2002 Systronics co.,Ltd. All Rights Reserved