TURN KEY SOLUTION
 
INDUSTRIAL INSTRUMENT
 
STANDARD LABORATORY

YEAR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

SYSTRONICS 2013

26 ธันวาคม 2556

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก มอบกระเป๋านักเรียนและของเด็กเล่น เป็นกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

28 พฤษจิกายน 2556

ศูนย์ปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ตอนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติฝ่ายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน ฯ ที่ทางบริษัท ฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเสมอมา จากการเข้าดูงาน ดังกล่าว บริษัท ฯ ได้นำเสนอข้อมูลที่คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติจนเป็นที่น่าพอใจ

10 ตุลาคม 2556

งานสัมนา "New Innovation of Industrial IP-Networking” ณ.ห้อง Aurora Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้จัดงานสัมนาเชิงวิชาการ โดยมีแขกผู้มีเกิยรติร่วมรับฟังและอัพเดทข้อมูล นวัตกรรม ใหม่ในเรื่องของ IP-Netwoking พร้อมกันนั้น บริษัทฯ ได้นำเสนอ Product Hirschmann เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก

4 ตุลาคม 2556

งานสัมนา "Thailand Metrology 2013” ภาพกิจกรรมงานสัมมนา จาก บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ณ ห้องประชุม Auditorrium ชั้น3 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศสตร์แห่งประเทศไทย ใน วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2556 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายสินค้า

27-31 กันยายน 2556

Hirschmann Seminar in Hanoi 2013
บริษัท ซิสทรอกนิกส์ จำกัด ได้เข้าอบรม การทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย Ethernet สำหรับมืออาชีพ เป็นผลิตภัณฑ์ของ Hirschmann ณ โรงแรมโซฟิเทล ฮานอย ประเทศเวียดนาม การอบรมในครั้งนี้ บริษัทฯพบว่าอุปกรณ์ของระบบงาน Ethernet
1. มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
2. มีการใช้งานไม่ยุ่งยาก การติดตั้ง การเซ็ตอัพ ง่าย ไม่ซับซ้อนเหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ที่ต้องการอุปกรณ์การเชื่อมต่อในระบบเน็ตเวิร์กที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพระดับสูง และหลังจากนี้บริษัท ซิสทรอกนิกส์ จำกัด จะดำเนินการเชิงรุกในกลุ่มงานเครือข่ายคุณภาพระดับสูงและพร้อมให้บริการกับบริษัทชั้นนำ ในอุตสาหกรรมโซนภาพตะวันออก
5 สิงหาคม 2556

อาคารห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (Calibration Lab.) แห่งใหม่ เนื่องด้วยทางบริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าเครื่องมือวัดอย่างต่อเนื่องและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี ทำให้งานสอบเทียบเครื่องมือวัด ไม่ว่าจะทางด้านไฟฟ้า, อุณหภูมิและความดัน มีจำนวนเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เพื่อการบริการงานด้านสอบเทียบให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและทันต่อการเข้าตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ (Auditor) ทางบริษัทฯ จึงได้ลงทุนขยายห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม โดยสร้างอาคารขึ้นใหม่ สำหรับเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและตอบสนองลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2556 นี้

29 กรกฎาคม 2556

ทางบริษัท ได้รับเกียรติจาก Mr. Roger Decker ซึ่งมีตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการ (Managing Director) ของกลุ่ม TKH-SIQURA จากประเทศเนเธอแลนด์ เข้าเยี่ยมเยียนสำนักงานกรุงเทพของทางบริษัท ซึ่งทางบริษัท ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า TKH-SIQURA มากว่า 8 ปีแล้ว และมียอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุdปี และทางบริษัท ยังได้พา Mr. Roger Decker เข้าเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ คือ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งใช้สินค้าของ TKH-SIQURA เป็นจำนวนมาก และด้วยสินค้าที่ดีและมีคุณภาพ ทำให้ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยังสั่งซื้อสินค้าจากทางบริษัทฯ อย่างต่อเนืี่อง และเพิ่มขึ้นมากในปีนี้

12 มิถุนายน 2556

ภาพกิจกรรมงานสัมนา Measure Day ครั้งที่ 4 วันที่ 12 มิ.ย. 2556
ที่ศูนย์นวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 08:00 - 16:00
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ตัวแทนจำหน่าย สินค้าเครื่องมือวัดชั้นนำทางอุตสาหกรรมหลายยี่ห้อ อาทิเช่น Fluke, CTRL, Comark, Rotronic, Bruel&Kjaer, Huntron, Pace ฯลฯ ได้ร่วมกันจัดงานสัมนาในหัวข้อ “Measure Day ครั้งที่ 4” เพื่อจุดประสงค์ให้ท่านได้รับความรู้ในการทำงานด้าน

1. การซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม
2. การสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม
3. การทำประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
4. มาตราฐาน HACCP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และการวัดความชื้นและอุณหภูมิในงานควบคุมคุณภาพ โดยในงานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ เช่น การตอบคำถามชิงของรางวัล และของสมนาคุณ อาทิเช่น สินค้ายี่ห้อ Argust เครื่องทดสอบแบตเตอร์รี่ กระเป๋าใส่มิเตอร์ และกระดาษโพสต์-อิท อีกทั้งบริษัท ซิสทรอนิกส์ ได้มีการแจกของรางวัลใหญ่ อีกเช่นเคย รางวัลที่ 1 คือ " The New iPad 32GB wifi Free " และในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าร่วมสัมนาถึง 180 ท่าน ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่เสียสละเวลามาร่วมงาน
และคาดว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างสูงจากการจัดสัมมนาในครั้งนี้ครับ

12 มีนาคม 2556

ผลการประเมินผู้ค้าโรงแยกก็าสธรรมชาติระยอง ประจำปี 2555 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับผลการประเมินจาก โรงแยกก็าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) อยู่ในเกณฑ์ ผู้ค้าชั้นดีมาก (A)

Home  :  Products  Certificates  Profile  :  Activity  :  Contact

 
  Copyright @2002 Systronics co.,Ltd. All Rights Reserved