TURN KEY SOLUTION
 
INDUSTRIAL INSTRUMENT
 
STANDARD LABORATORY

YEAR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

SYSTRONICS 2021

16 มิถุนายน 2564 / 16 June 2021
บริจาคอาหารกล่อง 100 กล่อง ให้ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้ส่งตัวแทน ไปมอบอาหาร จำนวน 100 กล่อง ให้กับ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องทำงานเป็นกะ พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ได้มีอาหารอร่อยพร้อมรับประทานตลอดเวลา

และขอให้เราทุกคนผ่านพ้นจากทุกข์ภัยในครั้งนี้ไปโดยเร็ว


4 มิถุนายน 2564 / 4 June 2021
ร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้าง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้บริจาคให้กับทาง โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร มูลค่า 39,999 บาท และได้รับ พระนาคปรกใบมะขาม สัตตนาคเภสัชคุรุมุนี ทำจากทองคำ ที่ทำพิธีพุธาภิเษก ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เป็นของที่ระลึก โดยท่านผู้อำนวยการของโรงพยาบาลให้เกียรติมามอบและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
1-9 มิถุนายน 2564 / 1-9 June 2021
รวมภาพบริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ  จำนวน 40 เครื่อง ให้กับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, โรงเรียน, ชุมชน, อาสาสมัคร และ หน่วยงานกู้ภัย

ช่วงวันที่ 1-9 มิถุนายน 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 40 เครื่อง ให้กับ โรงเรียน, โรงพยาบาล, หน่วยงานราชการ, ชุมชน, อาสาสมัคร และ หน่วยงานกู้ภัย ที่ขาดแคลน เพื่อใช้นำไปใช้คัดกรองประชาชนและบุคคลที่เข้าออก แต่ละพื้นที่ โดยผ่านทางหลายๆ หน่วยงานที่ช่วยกระจายเครื่องวัดดังกล่าว อาทิเช่น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ทีมวิศวกรอาสา ภาคตะวันตก และ ทีมสะพานบุญ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่ เป็นต้น เพื่อใช้ในการคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ ให้ผู้ป่วย Covid-19

31 พฤษภาคม 2564 / 31 May 2021
ภาพการร่วมบริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ  จำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงเรียนบ้านพะละ จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ร่วมกับทีมวิศวกรอาสา ภาคตะวันตก สภาวิศวกรแห่งประเทศไมทย ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 10 เครื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการป้องกันสถานการณ์ Covid-19 ให้กับ โรงเรียนบ้านพะละ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้นำไปใช้คัดกรองและป้องกันสถานการณ์ Covid-19

31 พฤษภาคม 2564 / 31 May 2021
ภาพการมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย ให้กับท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 20 เครื่อง และหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ลัง (2,500 ชิ้น) บริจาคให้กับ ท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของกระทรวงฯ ในการป้องกันสถานการณ์ Covid-19
ต้องขอขอบคุณ ท่าน สส. นริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง ที่ช่วยประสานงาน และดูแลเป็นอย่างดี ในการบริจาคและรับมอบในครั้งนี้

31 พฤษภาคม 2564 / 31 May 2021
ภาพบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ให้กับ รพ.สนามแม่แตง ณ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 30 เครื่อง และหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ลัง (2,500 ชิ้น) บริจาคให้กับ ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของรัฐสภา ในการป้องกันสถานการณ์ Covid-19

ต้องขอขอบคุณ ท่าน สส. นริศ ขำนุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง ที่ช่วยประสานงาน และดูแลเป็นอย่างดี ในการบริจาคและรับมอบในครั้งนี้

27 พฤษภาคม 2564 / 27 May 2021
ภาพการมอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และหน้ากากอนามัย ให้กับท่านประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 20 เครื่อง และหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ลัง (2,500 ชิ้น) บริจาคให้กับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมของกระทรวงฯ

ต้องขอขอบคุณ ท่านรัฐชทรัพย์ นิชิด้า ผู้ช่วยและที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ ที่ช่วยประสานงาน และดูแลเป็นอย่างดี ในการบริจาคและรับมอบในครั้งนี้


24-28 พฤษภาคม 2564 / 24-28 May 2021
รวมภาพบริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ  จำนวน 20 เครื่อง ให้กับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, โรงเรียน, ชุมชน, อาสาสมัคร และ หน่วยงานกู้ภัย ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

ช่วงวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 20 เครื่อง ให้กับ โรงเรียน, โรงพยาบาล, หน่วยงานราชการ, ชุมชน, อาสาสมัคร และ หน่วยงานกู้ภัย ที่ขาดแคลน เพื่อใช้นำไปใช้คัดกรองประชาชนและบุคคลที่เข้าออก แต่ละพื้นที่ โดยผ่านทางหลายๆ หน่วยงานที่ช่วยกระจายเครื่องวัดดังกล่าว อาทิเช่น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ทีมวิศวกรอาสา ภาคตะวันตก และ ทีมสะพานบุญ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่ เป็นต้น เพื่อใช้ในการคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ ให้ผู้ป่วย Covid-19

19 พฤษภาคม 2564 / 19 May 2021
ภาพบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ให้กับ รพ.สนามแม่แตง ณ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้บริจาคอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ให้กับ รพ.สนามแม่แตง ณ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 20 เครื่อง, หน้ากากอนามัย, ชุด PPE และ อุปกรณ์การทางแพทย์อื่นๆ ที่จำเป็น รวมมูลค่า กว่า 30,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19

18 พฤษภาคม 2564 / 18 May 2021
สาขาสงขลา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ, เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สำนักงานสาขาสงขลา ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง, เจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย ให้กับ นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา โดย นายพานิช พงศ์มณี เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับเจ้าหน้าที่และนักเรียนต่อไป


18 พฤษภาคม 2564 / 18 May 2021
สาขาสงขลา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ, เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สำนักงานสาขาสงขลา ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 20 เครื่อง, เจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย ให้กับ พล.ต.ท.สาคร ทองมุนี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย นายพานิช พงศ์มณี เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป


16-20 พฤษภาคม 2564 / 16-20 May 2021
รวมภาพบริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ  จำนวน 40 เครื่อง ให้กับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, โรงเรียน, ชุมชน, อาสาสมัคร และ หน่วยงานกู้ภัย

ช่วงวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 40 เครื่อง ให้กับ โรงเรียน, โรงพยาบาล, หน่วยงานราชการ, ชุมชน, อาสาสมัคร และ หน่วยงานกู้ภัย ที่ขาดแคลน เพื่อใช้นำไปใช้คัดกรองประชาชนและบุคคลที่เข้าออก แต่ละพื้นที่ โดยผ่านทางหลายๆ หน่วยงานที่ช่วยกระจายเครื่องวัดดังกล่าว อาทิเช่น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ทีมวิศวกรอาสา ภาคตะวันตก และ ทีมสะพานบุญ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่ เป็นต้น เพื่อใช้ในการคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ ให้ผู้ป่วย Covid-19

12 พฤษภาคม 2564 / 12 May 2021
สาขาสงขลา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ, เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับ นายอำเภอเมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สำนักงานสาขาสงขลา ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 10 เครื่อง, เจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย ให้กับ นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดย นายพานิช พงศ์มณี เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

12 พฤษภาคม 2564 / 12 May 2021
ร่วมบริจาคเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ให้กับเจ้าหน้าที่พื้นที่จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรอาสาฯ โดย คุณสิทธิโชค เหลาโชติ ประธานสาขาภาคตะวันตก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิบริจาคให้กับทางพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรี โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นผู้มอบให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ เป็นตัวแทนรับมอบให้กับชาวจังหวัดราชบุรี

ต้องขอบคุณท่าน ส.ส.มุ่ง อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ช่วยประสานงาน และดูแลเป็นอย่างดี ในการบริจาคและรับมอบในครั้งนี้

8-16 พฤษภาคม 2564 / 8-16 May 2021
รวมภาพบริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ  จำนวน 60 เครื่อง ให้กับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, โรงเรียน, ชุมชน, อาสาสมัคร และ หน่วยงานกู้ภัย

ช่วงวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 50 เครื่อง ให้กับ โรงเรียน, โรงพยาบาล, หน่วยงานราชการ, ชุมชน, อาสาสมัคร และ หน่วยงานกู้ภัย ที่ขาดแคลน เพื่อใช้นำไปใช้คัดกรองประชาชนและบุคคลที่เข้าออก แต่ละพื้นที่ โดยผ่านทางหลายๆ หน่วยงานที่ช่วยกระจายเครื่องวัดดังกล่าว อาทิเช่น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ทีมวิศวกรอาสา ภาคตะวันตก และ ทีมสะพานบุญ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล จังหวัดกระบี่ เป็นต้น เพื่อใช้ในการคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ ให้ผู้ป่วย Covid-198-9 พฤษภาคม 2564 / 8-9 May 2021
สาขาสงขลา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ, เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับ หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สำนักงานสาขาสงขลา ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 20 เครื่อง, เจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวักสงขลา ดังนี้ เทศบาลเมืองม่วงงาม, เทศบาลตำบลสทิงพระ, เทศบาลตำบลบ่อตรุ และ เทศบาลตำบลเชิงแส โดย นายพานิช พงศ์มณี เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป


7 พฤษภาคม 2564 / 7 May 2021
สาขาสงขลา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ, เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับ สภ.เมืองสงขลา

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สำนักงานสาขาสงขลา ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง, เจลแอลกอฮอล์ และ หน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง ให้กับ พ.ต.อ.ภูวรา แก้วพารัตน์ ผกก.สภ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดย นายพานิช พงศ์มณี เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไปี้

6 พฤษภาคม 2564 / 6 May 2021
สาขาสงขลา มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ, เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้กับ คณะแพทย์ในพื้นที่


เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สำนักงานสาขาสงขลา ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 เครื่อง, หน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง ให้กับ นายเจษฎา ประทุมวรรณ แพทย์ประจำตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดย นายอรรถพล พงศ์มณี เป็นตัวแทนส่งมอบ เพื่อให้คณะแพทย์ นำไปใช้ประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป1-15 พฤษภาคม 2564 / 1-15 May 2021
บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ Energy Research & Innovation Group (ERIG) จำนวน 50 เครื่อง

เมื่อช่วงวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ Energy Research & Innovation Group (ERIG) จำนวน 50 เครื่อง เพื่อใช้นำไปแจกจ่ายให้กับ ส่วนงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ ในพื้นที่ภาคอีสาน ตอนบน เพื่อใช้ในการคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ ให้ผู้ป่วย Covid-19 โดยมี อ.ไกรพิชิต เมืองวงษ์ (อาจารย์โจ้) ให้เกียรติมาเป็นตัวแทนรับมอบ ในครั้งนี้


1-10 พฤษภาคม 2564 / 1-10 May 2021
รวมภาพบริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ  จำนวน 50 เครื่อง ให้กับ โรงเรียน, หน่วยงานราชการ, ชุมชน, อาสาสมัคร และ หน่วยงานกู้ภัย

ช่วงวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 50 เครื่อง ให้กับ โรงเรียน, โรงพยาบาล, หน่วยงานราชการ, ชุมชน, อาสาสมัคร และ หน่วยงานกู้ภัย ที่ขาดแคลน เพื่อใช้นำไปใช้คัดกรองประชาชนและบุคคลที่เข้าออก แต่ละพื้นที่ โดยผ่านทางหลายๆ หน่วยงานที่ช่วยกระจายเครื่องวัดดังกล่าว อาทิเช่น หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ทีมวิศวกรอาสา ภาคตะวันตก และ ทีม ERIG เป็นต้น เพื่อใช้ในการคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ ให้ผู้ป่วย Covid-19


1 พฤษภาคม 2564 / 1 May 2021
ร่วมบริจาคเครื่องมือวัดอุณหภูมิ และอาหาร ให้ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดยคุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกับโครงการ “อิ่มชนะ” โดย เชฟนิค นำข้าวกล่องเชฟแคร์ ไปมอบให้ โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องทำงานเป็นกะ พร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ได้มีอาหารอร่อยพร้อมรับประทานทุกเวลา และ ยังนำครัวซองต์ #EricKayser และ เครื่องวัดอุณหภูมิ อีก จำนวน 10 เครื่อง โดย มีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คุณ อโรชา นันทมนตรี ให้เกียรติมารับมอบด้วยตัวเอง
ต้องขอขอบคุณ ดร.ต้อง, เชฟนิค นำทีมน้อง ๆ และ คุณมุก ไปทำหน้าที่แทน พี่-เพื่อน-น้อง และผู้สนับสนุนทุกท่าน

และขอให้เราทุกคนผ่านพ้นจากทุกข์ภัยในครั้งนี้ไปโดยเร็ว

28 เมษายน 2564 / 28 April 2021
บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก จำนวน 50 เครื่อง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก จำนวน 50 เครื่อง เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ชุมชนต่างๆในเขตภูมิภาคตะวันตก โดยมี คุณสิทธิโชค เหลาโชติ ประธานสาขาภาคตะวันตก ให้เกียรติมาเป็นตัวแทนรับมอบ ในครั้งนี้

ทางบริษัทฯ ขอร่วมเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือวิกฤตครั้งนี้ ให้ผ่านไปได้ และขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19

28 เมษายน 2564 / 28 April 2021
บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ มูลนิธิฮุก31 นครราชสีมา จำนวน 20 เครื่อง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ มูลนิธิฮุก31 นครราชสีมา จำนวน 20 เครื่อง เพื่อใช้ในการออกปฎิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้ากู้ภัยและกู้ชีพ ที่ต้องปฎิบัติงานใกล้กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในช่วงของการระบาดครั้งนี้

ทางบริษัทฯ ขอร่วมเป็นกำลังส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือวิกฤตครั้งนี้ ให้ผ่านไปได้ และขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19

27 เมษายน 2564 / 27 April 2021
บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ Energy Research & Innovation Group (ERIG) จำนวน 50 เครื่อง

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้กับ Energy Research & Innovation Group (ERIG) จำนวน 50 เครื่อง เพื่อใช้นำไปแจกจ่ายให้กับ ส่วนงานที่มีความจำเป็นต้องใช้ ในพื้นที่ภาคอีสาน ตอนบน เพื่อใช้ในการคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ ให้ผู้ป่วย Covid-19 โดยมี อ.ไกรพิชิต เมืองวงษ์ (อาจารย์โจ้) ให้เกียรติมาเป็นตัวแทนรับมอบ ในครั้งนี้

22 เมษายน 2564 / 22 April 2021
บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้ จำนวน 100 เครื่อง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้บริจาคเครื่องวัดอุณหภูมิ ให้โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 100 เครื่อง เพื่อใช้ในการคัดกรอง และวัดอุณหภูมิ ให้ผู้ป่วย Covid-19 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติมาเป็นตัวแทนรับมอบ ในครั้งนี้


2 เมษายน 2564 / 2 April 2021
กทพ. จับมือสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวมาตรการความปลอดภัยบนทางพิเศษ ด้วยกล้องตรวจจับความเร็วและกล้องตรวจจับรถยนต์วิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย

วันนี้ (2 เมษายน 2564) เวลา 10.00 น. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ พ.ต.อ.ชูตระกูล ยศมาดี รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสมุทรปราการ และ พ.ต.อ.ศราวุธ จิตต์ระเบียบ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร ร่วมแถลงข่าวมาตรการความปลอดภัยบนทางพิเศษด้วยกล้องตรวจจับความเร็วและกล้องตรวจจับรถยนต์วิ่งไหล่ทางซ้าย (ช่องทางฉุกเฉิน) รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย โดยความร่วมมือระหว่าง กทพ. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 2301 อาคาร 2 ชั้น 3 กทพ. จตุจักร


29 มีนาคม 2564 / 29 March 2021
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริด ใหญ่ที่สุดในโลก ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับการไว้วางใจจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ให้เป็นผู้ตรวจสอบระบบการทำงาน (Visual & Thermal Inspection) ของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำแบบไฮบริด ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี
โดยการตรวจสอบระบบแผงโซลาร์เซลล์ดังกล่าว เป็นไปตามมาตรฐาน SNT-TC-1A โดยวิศวกรผู้ตรวจสอบได้ผ่านการรับรอง เป็นช่างถ่ายภาพความร้อน ระดับ 3 (Level III (3) Certified Thermography) และที่สำคัญ ทางบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง ISO17020 (Inspection Body : IB) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) รายแรก และ รายเดียวในประเทศไทย ทำให้การตรวจสอบมีมาตรฐานระดับโลก ใบรับรองผลที่ออกไป เป็นมาตรฐานสากล (International Certificate) อีกด้วย
ซึ่งขณะนี้ โรงไฟฟ้าฯ ดังกล่าว ได้ดำเนินการติดตั้งไปแล้วกว่า 80% และคาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ ประมาณ กลางปี 2564 นี้


25 มีนาคม 2564 / 25 March 2021
ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ สภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ในฐานะกรรมการฝ่ายอำนวยการ สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยาน  (รวมถึงโดรน) จาก สมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ เข้าชี้แจง ข้อขัดข้องและอุปสรรค ในการดำเนินธุรกิจทางด้านนี้ ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ สภาผู้แทนราษฎร โดยมี ท่านพลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ เป็นประธานพิจารณาร่างฯ ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ โดยทางสมาคมฯ ได้ส่งตัวแทน จำนวน 3 ท่าน เข้าชี้แจง เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา
ขอขอบคุณ ท่านพลเอกอัศวิน พันธุนิล นายกสมาคมฯ ที่ให้ความไว้วางใจ และคณะทำงานของสมาคมฯ ทุกท่านๆ รวมถึง ดร.นพรัตน์ กุลหิรัญ (มาดามรถถัง) ที่เชิญชวนให้เข้ามาร่วมชี้แจง ในครั้งนี้


22 มีนาคม 2564 / 22 March 2021
มูลนิธิ กต.ตร.นนทบุรี, กต.ตร.จว.นนทบุรีและที่ปรึกษาฯมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้รับเชิญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics Engineering) ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ทั้งนี้ ได้คืนค่าวิทยากร จำนวน 7,200 บาท ให้กับภาควิชาฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไป


17 มีนาคม 2564 / 17 March 2021
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ตำรวจภูธรภาค 1 กับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00-12.00น. น. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 และ ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ในฐานะ ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.นนทบุรี ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้

โดยเป็นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ตำรวจภูธรภาค 1 กับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อขับเคลื่อนงานกิจกรรมองค์กรร่วมกันในรูปแบบต่างๆในอนาคต ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือกันทางด้านการส่งเสริมการศึกษา การเรียนการสอนด้านการบริหารจัดการภาครัฐ กฎหมาย ส่งเสริมการฝึกอบรม การสัมมนา การเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งการศึกษาอื่นใดภายใต้ความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยมี พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ รอง ผบช.กมค. ปฏิบัติราชการ ภ.1, ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1, ผบก.ในสังกัด ภ.1, รอง ผบก.อก.ภ.1, รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.1, ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.1, ผกก.สภ.ในสังกัด ภ.จว.นนทบุรี, คณะที่ปรึกษา ภ.1 และ คณะ กต.ตร.ภ.จว./สภ. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


 

16 มีนาคม 2564 / 16 March 2021
ภาพบรรยากาศการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด, บริษัท เคพีไอ อินโนเวชั่น จำกัด และ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้มีพิธีการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน , คุณสหัส ศิริเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคพีไอ อินโนเวชั่น จำกัด และ คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ในการประสานความร่วมมือ ทางเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และส่งเสริมกันให้นำองค์ความรู้ การวิจัย พัฒนาทางวิชาการ และ ผลิตบุคลากร ไปร่วมขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ทั้งทางด้าน การบินสำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, การสำรวจพื้นที่เชิงเกษตร, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Technology) และ เตรียมจัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ” เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือ หน่วยงานของรัฐ

โดยในพิธีลงนามยังได้รับเกียรติจากสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (สอป.) ส่งตัวแทนมาเป็นสักขีพยาน นำโดยท่านพลโทยอดชัย ยั่งยืน และท่านธงชัย สุมโนทยาน เพื่อสืบสานองค์ความรู้สร้างหลักสูตรการศึกษาด้านการวิจัยพัฒนาต่อยอด อุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อไป


3 มีนาคม 2564 / 3 March 2021
ภาพพิธีเปิดที่ทำการสำนักงาน กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี และการประชุมแต่งตั้ง ที่ปรึกษา กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 พล.ต.ต.ไพศาล วัชรมงคล ผบก.จว.นนทบุรี และ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) พร้อมคณะ กต.ตร.จว.นนทบุรีและที่ปรึกษา ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ถ.สนามบินน้ำ เพื่อใช้เป็นที่ทำการของ คณะ กต.ตร.จว.นนทบุรีและที่ปรึกษา โดยได้นมัสการ พระราชนันทมุนี (ไสว สุขวโร ป.ธ.๔). เจ้าคณะจังหวัด นนทบุรี. เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ทำพิธีเปิดและเจิมป้าย เพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยหลังเสร็จพิธีเปิดอาคารดังกล่าว ในเวลา 10.30 น. ทางคณะ กต.ตร.จว.นนทบุรี ได้มีการจัดประชุมใหญ่ต่อ โดยมีวาระการประชุม การแต่งตั้ง ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.นนทบุรี เพิ่มเติม จำนวน 35 ท่าน โดยมีชื่อ คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด เข้ารับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ในการประชุมรอบนี้อีกด้วย


25 กุมภาพันธ์ 2564 / 25 February 2021
ร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics Engineering)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ทาง บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้รับเชิญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี ร่วมเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics Engineering) ให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน ทั้งนี้ ได้คืนค่าวิทยากร จำนวน 7,200 บาท ให้กับภาควิชาฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ ต่อไป


24 กุมภาพันธ์ 2564 / 24 February 2021
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบโครงการด้านดิจิทัล และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลวิธีใหม่ ในเรื่องการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้รับเชิญจาก คณะอนุกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบโครงการด้านดิจิทัล และการพัฒนาสู่สังคมดิจิทัลวิธีใหม่ (Digital New Normal) สำนักงานเลขานุการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเข้าร่วมพิจารณาเรื่อง แนวทางการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร โดยเป็นการให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ, การทำงานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางด้านนี้ จากทางภาครัฐ รวมถึง ให้เสนอแนวความคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การประชุมและแสดงความคิดเห็นลักษณะนี้ เป็นครั้งที่ 3 ที่ได้รับเชิญให้เข้าประชุม ณ สัปปายะสภาสถาน (อาคารรัฐสภาแห่งใหม่)


18 กุมภาพันธ์ 2564 / 18 February 2021
บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ในนาม สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์บัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันปฎิบัติการใช้ UAV ขนาดกลางติดตั้งกล้องความร้อน บินลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังและหาจุดก่อไฟ สนับสนุนภารกิจการดับไฟป่า เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) เริ่มต้นปฎิบัติการใช้ UAV ขนาดกลาง ขึ้นบินลาดตระเวนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลาดตระเวนหาจุดก่อไฟ และสำรวจพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุของปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับชาติ และระดับภูมิภาคอาเซียนไปแล้ว
โดยปฎิบัติการจิตอาสาครั้งนี้ มีนักบินโดรนจิตอาสา จำนวนกว่า 70 คน และเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ อีกหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน มีการวางแผนการปฎิบัติการกันอย่างดี ทั้งทางภาคอากาศ และภาคพื้น เพื่อลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก อากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV ขนาดกลางลำนี้ เป็นของ บจ.ซิสทรอนิกส์ ยี่ห้อ JOUAV รุ่น CW-15D ซึ่งสามารถบินขึ้นลงแนวดิ่งได้ โดยไม่ต้องใช้รันเวย์ มีระยะการบินไกล 30 กิโลเมตร ติดตั้งกล้องความคมชัดสูง (Full HD) ซูมเลนส์ได้ 50 เท่า และกล้องภาพความร้อน ความละเอียดสูง (640x512px) พร้อมถ่ายทอดสดภาพ (Live) ขณะปฎิบัติการบินลาดตระเวน มายังห้องศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ที่ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้อีกด้วย โดย คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกับ สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ ซึ่งมี คุณอัศวิน โรมประเสริฐ เป็น นายกสมาคมฯ ให้การสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้
ทั้งนี้ คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ยังได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็น คณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 ลงนามโดย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย


16 กุมภาพันธ์ 2564 / 16 February 2021
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม และด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม


เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม และด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม ระหว่าง ตำรวจภูธร ภาค 1 กับ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย คุณอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ในฐานะ ที่ปรึกษา กต.ตร.จว.นนทบุรี ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 และ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทั้งนี้ประเด็นสำคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจะมีการดำเนินหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารงานร่วมภาคประชาสังคม ตำรวจภูธรภาค 1 (บรป.)” ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่จัดอบรมเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) โดยมี พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ สุริวงศ์ รอง ผบช.กมค. ปฏิบัติราชการ ภ.1, ผบก.ในสังกัด ภ.1, รอง ผบก.อก.ภ.1, รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.1, ผกก.ฝอ.1-6 บก.อก.ภ.1, ผกก.สภ.ในสังกัด ภ.จว.ปทุมธานี, ผกก.สภ.ในสังกัด ภ.จว.นนทบุรี, คณะที่ปรึกษา ภ.1 และคณะ กต.ตร.ภ.จว./สภ. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิตให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้


15 กุมภาพันธ์ 2563 / 15 February 2021
ภาพบริษัท พีเอสเอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน สำนักงานสาขาระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2563 ทางบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณเกียรติศักดิ์  แจ่มจันทร์ จากบริษัท พีเอสเอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน สำนักงานสาขาระยอง และดูขั้นตอนการทำงานต่างๆ ของห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐาน ซึ่งได้รับคำชมถึงระบบการทำงานที่ได้มาตรฐาน และอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงระดับสากล

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯได้รับการรับรองห้องปฎิบัติการสอบเทียบมาตรฐานเลขที่ มอก.17025-2561 (ISO-IEC 17025:2017) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ สมอ. และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จากบริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด


12 กุมภาพันธ์ 2564 / 12 February 2021
ร่วมจัดซื้อต้นกล้ากาแฟ 10,000 ต้น ถวายวัดพุทธโมกพราราม จ.สกลนคร

บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด โดย นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ เฉพาะกิจราชสีห์จิตอาสา และ จิตอาสา 904 ร่วมกันจัดซื้อต้นกล้า กาแฟพันธุ์ อาราบริก้า จำนวน 10,000 ต้น เพื่อนำไปถวายวัด พุทธโมกพราราม จ.สกลนคร โดยมี หลวงพ่อหนุน เจ้าอาวาส เป็นองค์รับมอบ ต้นกล้ากาแฟ ทั้งหมื่นต้น นำไปปลูกเป็นต้นแบบ ให้ชาวบ้านในพื้นที่ มาเรียนรู้ ปลูกตาม แทนการปลูกพืชแบบเก่า เช่น ข้าวโพด เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้ดี อยู่ได้ พอมีเงินเหลือ จึงใช้วัด และที่ดินวัด ในการทำต้นแบบ และ สนับสนุนวิชาการให้กับชาวบ้าน ต้นกาแฟที่ปลูกลงไปแทนป่านั้น จะออกดอกออกผลในสามปี และเป็นที่เก็บเกี่ยวของวัดนำไปบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับชุมชนต่อไป เป็นการให้ครั้งเดียวแต่สามารถทำให้เกิดรายได้กับวัดขึ้นมาได้และผลต่อเนื่องทำให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน


11 กุมภาพันธ์ 2564 / 11 February 2021
ภาพจากวันไหว้ตรุษจีน ของบริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สาขาระยอง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้จัดพิธีไหว้ตรุษจีน ณ บริษัท ซิสทรอนิกส์ จำกัด สาขาระยอง ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 8 เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และเป็นขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน


21 มกราคม 2564 / 21 January 2021
ภาพกิจกรรม "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า" ประจำปี 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ประจำปี 2564 ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่

อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงค์ ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์บรรชาการป้องกัน แก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ปี 2564 ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับที่ใช้ในการติดตามเฝ้าระวังไฟป่าเข้าร่วมแสดงในงานหลายลำ เช่น DJI และ JOUAV เป็นต้น

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นควัน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน


20 มกราคม 2564 / 20 January 2021
ร่วมเป็นตัวแทนสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติเข้าลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นตัวแทนสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ เข้าลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ หลังทรงพระประชวรจากอุบัติเหตุทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก ให้ทรงหายจากพระประชวร

https://youtu.be/nOC3787oWf0

ขอขอบคุณ ภาพข่าวจาก สำนักข่าวไทย และ NBT (นาที 1.40) มา ณ ที่นี่


11 มกราคม 2564 / 11 January 2021
ภาพข่าวการเข้าลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 นายอัศวรรณ์ เรืองชู กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ หลังทรงพระประชวรจากอุบัติเหตุทรงล้มระหว่างทรงพระดำเนินออกกำลังพระวรกายตามปกติในเวลาเช้า เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ทรงได้รับบาดเจ็บที่ข้อพระบาททั้งข้างซ้ายและข้างขวา เป็นเหตุให้ทรงพระดำเนินไม่สะดวก ให้ทรงหายจากพระประชวร
https://youtu.be/kRmG0J2k7SA
https://youtu.be/kRmG0J2k7SA

ขอขอบคุณ ภาพข่าว นาทีที่ 2.02 จาก สำนักข่าวไทย และ สถานีโทรทัศน์ NBT 2HD มา ณ ที่นี่

Home  :  Products  Certificates  Profile  :  Activity  :  Contact

 
  Copyright @2002 Systronics co.,Ltd. All Rights Reserved